DEBATT: Innspill fra Norges Kystfiskarlag som ble fremmet i møte med fiskeri- og kystministeren fredag 19. februar 2010.

DEBATT: Joakim Hauge, fagrådgiver i Bellona, skriver i denne kommentaren sitt tilsvar til Teknisk ukeblads artikkel «Alger kan skade klimaet».

KRONIKK: Etter de siste måneders debatt om villaks og lus, sitter man igjen passe matt.

DEBATT: En skal ikke forkludre en god sak med faktum, men fiskeripressens oppslag begynner å nå slike høyder at fakta må redegjøres for, sier Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag.

DEBATT: Etter oppslag i FiskeribladetFiskaren i dag, har Fiskeridirektoratet sett seg nødt til å gå ut med en presisering om fiskeridirektørens habilitet.

DEBATT: Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, understreker i dette innlegget at Fiskarlaget er i mot fiskejuks, og forklarer hvorfor de også er i mot tipstelefon.

DEBATT: Norges Kystfiskarlag avd. Bø reagerer med vantro etter de siste prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene.

På denne tiden av året snakker vi vanligvis om julefreden som senker seg. I år er det hektisk aktivitet helt til julen ringes inn – og litt til.

ÅPENT BREV: Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over lakselussituasjonen og situasjonen for vill laksefisk langs store deler av kysten.
Last flere