GOD JUL fra Norges Sildesalgslag

På denne tiden av året snakker vi vanligvis om julefreden som senker seg. I år er det hektisk aktivitet helt til julen ringes inn – og litt til.

Av: Johannes Nakken, adm.dir. i Norges Sildesalgslag

Årsaken ligger selvsagt i arbeidet med å få på plass ordningen med fangstsertifikat.

Fra nyttår kan det ikke importeres villfanget fisk til EU uten av denne følges av et fangstsertifikat. Det er EU-forordningen fra september i år som slår fast dette.  Tiden har derfor vært knapp for utvikling av et tilfredsstillende opplegg. Nå er det på plass et velfungerende system som skal være lett å håndtere i forhold til eksisterende rutiner.

Når Norges Sildesalgslag står sentralt i dette arbeidet, er det fordi laget ble bedt å legge til rette for en ordning som kan benyttes for den norske eksporten av sjømat.  Selv om målstreken nå er innen rekkevidde, kan julefreden likevel ikke senkes seg helt.  Vi vet at det like etter jul, i romjulen og i de første dagene av 2010, vil komme mange henvendelser, spørsmål og praktiske ting rundt ordningen med fangstsertifikat.  Selskapet CatchCertficate SA er etablert og skal ta hånd utsteding av de norske sertifikatene.  Mer informasjon om ordningen, detaljer og tilgang til selve portalen kan du få ved å gå inn på nettsiden: www.catchcertificate.no.

EU i fokus

Men det er ikke bare fangstsertifikat som har stått sentralt i forbindelse med EU denne høsten. Stopp i makrellfisket i EU-farvann har også vært et omstridt tema.  Forhandlingene for å få fram en felles forvaltningsavtale for makrell lyktes som kjent ikke.  Følgene og konsekvensene for norske makrellfiskere har vært store.  En del fartøy har ikke fått fisket kvoten sin på makrell, med de økonomiske konsekvensene det innebærer for mange.  Det er uheldig at Norge og EU ikke er kommet til enighet.  Nå er det imidlertid forventinger om nye forhandlinger like etter nyttår.  Da er det håp om at en ny avtale og enighet om forvaltningen kan komme på plass.

Nye personer i nye posisjoner

Ellers har nye mennesker i nye posisjoner preget dette året.

Heine Møgster ble valgt til ny styreleder i Norges Sildesalgslag på representantskapsmøtet i juni. I tillegg har det denne høsten vært valg på nytt representantskap, som skal ha sitt første møte til sommeren. Vi har ellers fått på plass en ny kontrollsjef og en ny salgsleder som tiltrer nå ved nyttår.

Stadig nye eksportrekorder

Gjennom året har vi flere ganger kunnet lese at eksporten av norsk sjømat setter nye rekorder.  Det er selvsagt hyggelig med rekorder, og at de store volumer av sild som fiskes finner markeder som etterspør god kvalitetsfisk fra Norge.

Særlig har Nigeria befestet seg som et stort marked for sild i 2009. Nigeria er den største importøren av pelagisk fisk i verden. Statistikken viser at den norske silda i stor grad har erstattet import av hestmakrell, makrell og nordsjøsild.

Totalt er det eksportert norsk pelagisk fisk for en samlet verdi på 6,6 milliarder kroner i de første 11 månedene av 2009. Det er 12 % mer enn i samme periode i 2008.

Miljøvinneren

Selvsagt er det gledelig med god eksport.  Men kanskje enda mer gledelig er det å vise til en ny rapport fra SINTEF, NTNU og svenske SIK som slår fast at sild og makrell er noe av det aller mest miljøvennlige du kan spise.

En undersøkelse viser nemlig at rundfryst sild og makrell som sendes til Moskva, innebærer et utslipp på rett under 1,0 kilo CO2-ekvivalenter per kilo fisk.

Miljøregnskapet viser at en kilo norske laksefileter som blir omsatt i Paris, medfører et utslipp på cirka 2,5 kilo CO2-ekvivalenter. Tallene for fiskeslag som torsk, sei og hyse kommer omtrent likt ut med laks.

Derfor er det hyggelig å oppfordre både norske og utenlandske forbrukere til å øke forbruket av sild og makrell, både fordi det er sunt, veldig godt, men ikke minst fordi det er miljøvennlig mat å sette på middagsbordet. Så benytt gjerne julehøytiden til å sette sild på bordet. Du finner tips og ideer enten her på våre nettsider eller på www.godfisk.no.

Med et lønnlig håp om at det kanskje står sild på ditt julebord denne høytiden, og tradisjonene tro, vil vi alle i Norges Sildesalgslag ønske fiskere, kunder og andre alt det beste for julehøytiden, og et riktig godt nyttår.