Feil om kvalkvoter fra Greenpeace

DEBATT: Norges Småkvalfangerlag ser at Greenpeace er ute i media med et nytt PR-stunt i et forsøk på å kommentere kvalkvotene som er fastsatt for sesongen 2012.

Av: Truls Soløy, leder av Norges Småkvalfangerlag

De påstår at kvotene og soneendringene som gir mer fangst ved Svalbard er i strid med vitenskapelige anbefalinger. Dette er jo direkte feil og usant. Nettopp vitenskapelige anbefalinger ligger til grunn for de kvoter som myndighetene har satt for 2012.

Det samme gjelder endring av sonene som gir fri fangst også i Svalbardsonen. Greenpeace sine påstander om at dette medfører fare for lokale bestander vitner om at Greenpeace og herr Truls Gulowsen har sovet i timen i mange år. All forskning og DNA-analyser de siste årene, viser at det ikke finnes noen lokale bestander, men derimot at det kun dreier seg om en bestand.

Så alle påstander fra Greenpeace og herr Gulowsen vitner om uvitenhet og er et forsøk på å nå ut til folk med desinformasjon og som er dømt til å mislykkes. Men dette er jo Greenpeace sin måte å jobbe på. Så dine ønsker herr Truls Gulowsen om utfasing av norsk kvalfangst i stedet for større kvoter og rekruttering kan du glemme.

Kval er en del av økologien i havet og skal forvaltes deretter i tråd med vitenskapelige anbefalinger.

Heldigvis er Norsk politikk fast på dette området og Norske kvalfangere vil samarbeide tett med Norske myndigheter for å utvikle næringen, slik at vi kommer opp på et nivå som vil være det beste for den økologiske balansen i havet.

Norges Småkvalfangerlag er fornøyd med kvotefastsettelsen og soneendringene som er fastsatt for sesongen 2012, selv om de kom seint.