Gir tillatelse til helårlig omlasting ved Kirkenes

Miljøverndepartementet har i en klagesak avgjort at Ship Cargo AS får tillatelse til helårig omlastning av petroleumsprodukter i Bøkfjorden.

Tillatelsen blir gitt på strenge beredskapsvilkår, og det settes særlige vilkår i sommersesongen, spesielt av hensyn til de viktige laksebestandene i området, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Det er foretatt en samlet vurdering av risikoen for skade på villaksen og andre naturverdier i området og behovet for næringsutvikling og verdiskaping i regionen.

Tillatelsen er gitt på strenge vilkår, spesielt av hensyn til laksebestanden i det nasjonale laksevassdraget Neidenelva.

Nasjonal laksefjord

Omlastingsaktiviteten innebærer at isforsterkede skip fra Russland overfører petroleumsprodukter til regulære skip i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. Bøkfjorden er et viktig utvandringsområde for laks fra blant annet Neidenelva.

Laksen er særlig sårbar i sommerhalvåret, og Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at aktiviteten vil skje på strenge vilkår for å beskytte miljøet og laksebestandene i denne perioden.

I lys av at Bøkfjorden er del av en nasjonal laksefjord opprettet av Stortinget, vil Miljøverndepartementet foreslå overfor Stortinget at grensene for laksefjorden justeres i tråd med vedtaket, slik at omlastingen vil skje utenfor den delen av fjorden som har status som nasjonal laksefjord.