Økt fokus på kunnskap om oljevern

Oljeindustrien bevilger ytterligere millioner gjennom sitt eget oljevernfond for å styrke beredskapen i nordområdene.

– I år prioriterer vi å gi penger til kompetanse- og opplæringsprosjekter, sier Steingrim Ringel, leder i fondsstyret, i en pressemelding fra Oljeindustriens Landsforening.

Flere treningssentre tilbyr nå kurs og opplæring innen oljevern, både i offentlig og privat regi. Til dette trengs egnede fasiliteter, læremidler og kompetente instruktører.

– Her ønsker oljenæringen å bidra, sier Ringel.

Bevilget ti millioner

Oljevernfondet ble opprettet av Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) i 2004. Hensikten er å stimulere nordnorsk næringsliv til å komme med nye ideer og prosjekter som kan styrke oljevernberedskapen i landsdelen. Tildeling av midler er forbeholdt personer og virksomheter i Nordland, Troms og Finnmark

– Til nå har vi delt ut ti millioner kroner, fordelt på 48 prosjekter. Flere av prosjektene blir nå videreført og kommersialisert. Det er gledelig, og viser at personer med initiativ og pågangsmot kan nå frem med sine ideer, og således bidra til forbedringer og mer effektive løsninger innen oljevern, sier Ringel i pressemeldingen fra Oljeindustriens Landsforening.

Opplæring i offentlig og privat regi

Oljenæringen har i flere år støttet etablering av et opplæringsprogram i oljevern ved Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland. Nå bevilger fondet penger til videre utvikling av skolens øvingsfasiliteter.

– Dette er nødvendig for å kunne trene under realistiske forhold. I tillegg er oljevernutstyr utviklet med støtte fra fondet tilført skolen for bruk i opplæringen, sier Ringel.

Fondet støtter også prosjektet ”Ren kyst!”, WWFs frivillige oljevern. WWF har etablert en gruppe frivillige til å bistå ved oljevernaksjoner langs kysten.

– Det er tilrettelagt for bruk av frivillige ved oljevernaksjoner, og både Kystverket og NOFO har planer for dette. WWF har deltatt i oljevernaksjoner før, og har etablert en motivert og kompetent beredskapsstyrke, sier Ringel.

Oljens effekter på miljøet

I 2009 bevilger også oljevernfondet penger til flere prosjekter for å kartlegge oljens effekt på miljøet. Blant annet har Akvaplan-niva i Tromsø sett på oljens effekt på ulike arter i havet. Resultatene fra flere av disse forsøkene er presentert internasjonalt. Nå arbeider Akvaplan-niva med et program som senere skal inngå i fagopplæringen i oljevern.

– Hensikten er å tilføre oljevernpersonell forståelse for oljens skadevirkninger, samt hvordan en skal ta opptre under en oljevernaksjon for å ivareta miljøet på en best mulig måte, sier Ringel