Høringsmøter om fisket på kysttorsk

Si din mening om hvordan fisket på kysttorsk skal være.

Fiskeridirektoratet legger i disse dager frem forslag til ny forvaltning av kysttorsk på Vestlandet og Skagerrak, og gjerne høre hva DU har å si om forslaget.

Fiskeridirektoratet legger i disse dager frem forslag til ny forvaltning av kysttorsk på Vestlandet og Skagerrak, med grunnlag i en rapport fra Havforskningsinstituttet i 2008.

Det er blant annet tale om strengere regler for både rekreasjonsfiske og yrkesfiske for å gjenoppbygge kysttorskbestandene, melder Fiskeridirektoratet.

Åpne møter

Før Fiskeridirektoratet sluttfører arbeidet, vil Fiskeridirektøren gjerne høre hva DU har å si. Fiskeridirektoratet vil derfor arrangere høringsmøter som vil være åpne for alle, og som vil foregå på følgende steder og til følgende tider:

  • Arendal, 22. juni kl. 18.00 på Thon Hotel i Arendal
  • Stavanger, 24. juni kl. 18.00 på Victoria Hotell i Stavanger (Victoriasalen)
  • Fredrikstad, 25. juni kl. 18.00 på Fredrikstad stadion (VIP-inngangen)
  • Lindesnes, 26. juni kl.18.00 på Lindesnes Fyrmuseum (Fjellhallen)
  • Måløy, 29. juni kl. 17:30 på Måløy videregående skole (nybygget)

Du kan også kommentere skriftlig.

Dersom du ikke kan delta på et av disse møtene, kan du sende en e-post eller et brev til direktoratet med dine kommentarer, helst innen 25. juli 2009, opplyser Fiskeridirektoratet.