– Dramatiske effekter av CO2 utslipp og surere hav

Forskere ved Bjerknessenteret mener at myndighetene ikke har forstått de dramatiske konsekvensene av store CO2-utslipp og surere hav.

Surere hav vil ramme alle organismer med kalkforbindelser eller med kalkholdige skall som beskyttelse. I Norge er korallrev, blåskjell, østers, krabber, hummer og ikke minst fytoplankton med kalkskall, som mye fisk lever av, utsatt, skriver Aftenposten.

– Dette tas ikke alvorlig av norske myndigheter, sier biogeokjemiker og seniorforsker ved Bjerknessenteret i Bergen Ricard Bellerby.

Sammen med professor i fysisk oseanografi Peter M. Haugan ved Universitetet i Bergen roper han nå varsku, skriver avisa.

– I underlagsrapportene til det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere Norges sårbarhet for klimaendringer er dette knapt belyst i det hele tatt. Det er sogar skrevet at forsuring ikke vil bli et problem i norske farvann dette århundret. Det er en grov feilvurdering, sier Bellerby.

– Konsekvensene kan bli store for norske fiskerier, havbruksnæringen, turismen og dermed lokalsamfunn langs hele kysten allerede om noen tiår, sier han.

Les også: Sunne hav bekjemper klimaendringer 14.10.2009

Les også: – Surt hav truer livet i Nordatlanteren 05.10.2009