- Dramatiske effekter av CO2 utslipp og surere hav

Forskere ved Bjerknessenteret mener at myndighetene ikke har forstått de dramatiske konsekvensene av store CO2-utslipp og surere hav.

Relaterte saker

Surere hav vil ramme alle organismer med kalkforbindelser eller med kalkholdige skall som beskyttelse. I Norge er korallrev, blåskjell, østers, krabber, hummer og ikke minst fytoplankton med kalkskall, som mye fisk lever av, utsatt, skriver Aftenposten

- Dette tas ikke alvorlig av norske myndigheter, sier biogeokjemiker og seniorforsker ved Bjerknessenteret i Bergen Ricard Bellerby.

Sammen med professor i fysisk oseanografi Peter M. Haugan ved Universitetet i Bergen roper han nå varsku, skriver avisa.

- I underlagsrapportene til det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere Norges sårbarhet for klimaendringer er dette knapt belyst i det hele tatt. Det er sogar skrevet at forsuring ikke vil bli et problem i norske farvann dette århundret. Det er en grov feilvurdering, sier Bellerby.

- Konsekvensene kan bli store for norske fiskerier, havbruksnæringen, turismen og dermed lokalsamfunn langs hele kysten allerede om noen tiår, sier han. 
 
Mer om saken kan leses hos Aftenposten.