Kartlegger maritime brukerbehov

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket gjennomfører en nasjonal brukerundersøkelse blant navigatører og landbaserte operatører for å kartlegge tekniske brukerbehov.

Resultatet fra brukerundersøkelsen vil være med å danne grunnlaget for konseptet E-Navigasjon, som innføres på verdensbasis i 2013, melder Kystverket.

E-navigasjon

E-navigasjon er definert som harmonisert innsamling, integrering, utveksling, analyse og presentasjon av maritim informasjon om bord og på land ved hjelp av elektroniske midler.

Innføringen av E-Navigasjonskonseptet vil berøre både navigatører og de som skal bistå og overvåke skipstrafikken fra land. Flest mulig brukere oppfordres derfor til å delta i brukerundersøkelsen, slik at alle behov blir kartlagt. Resultatet fra brukerundersøkelsen vil bli tatt med i Norges bidrag til den internasjonale utviklingen av E-Navigasjon.

Innføringsplan

En internasjonal korrespondansegruppe i regi FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization), bestående av 110 representanter fra over 33 land og maritime organisasjoner, vil innen 2012 ha på plass en innføringsplan for konseptet. Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest leder korrespondansegruppen på vegne av IMO.

Kystverket oppfordrer brukere av navigasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi på land og sjø til å ta del i brukerundersøkelsen. Eksempler på aktuelle brukere er: skipsførere, navigatører og vaktoffiserer, operatører ved sjørednings-, maritim radio-, sjøtrafikksentraler og andre brukere av maritime kommunikasjons- og navigasjonssystemer. Svarfristen er: 21. november 2009.