Forskning på skremmeeffekt av seismikk

Det største følgeforskningsprosjektet noen sinne på skremmeffekt av seismikk på fisk starter utenfor Vesterålen i dag, 17. juni.

Havforskningsintituttet (HI) gjennomfører prosjektet på oppdrag av Oljedirektoratet.

Forskningsprosjektet skal så langt som mulig gi svar på i hvilken grad ulike fiskearter blir skremt av seismikk, og hvor lenge skremmeeffekten varer, opplyser Oljedirektoratet i en pressemelding.

I tillegg skal det gjennomføres akustiske målinger av hvordan lyden beveger seg i havet, og det skal gjennomføres målinger av plankton.

Prøvefisket starter 17. juni – tolvdager før Oljedirektoratets planlagte seismikkinnsamling i området.

– Et vellykket forskningsprosjekt er naturligvis avhengig av at det blir anledning til å samle seismikk i det aktuelle forskningsområdet, som ligger nord i det planlagte seismikkområdet i Nordland VII, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Det skal fiskes i tolv dager før seismikkinnsamlingen starter, dette for å få en god basisreferanse for det fisket som skal foregå under og etter seismikkinnsamlingen. Det skal deretter fiskes i hele innsamlingsperioden på seks uker, og det skal fiskes etter at seismikkinnsamlingen avsluttes 9. august, inntil fisket er normalisert.

Fisket foregår med innleide lokale garn- og linebåter og med forskere fra HI.

Fire fiskebåter deltar i prosjektet. To garnbåter fisker etter blåkveite, sei, lange og uer og to linebåter fisker hovedsakelig etter hyse og brosme. I etterperioden blir fisket redusert til rundt to dager peruke, og fisket forsetter til det er normalisert, eller til fisken sesongmessig trekker seg ut av området.

I tillegg blir forskningsfartøyet Håkon Mosby brukt til å beregne mengde fisk i området ved hjelp av akustisk mengdemåling og prøvetaking med trål. Akustiske bøyer med ekkolodd som peker oppover i vannsøylen skal registrere plankton, larver og yngel, og ekkolodd som peker nedover skal måle fiskemengder. Akustisk forplantning og demping av seismikkstøy i havet skal også måles.