– Ulike erstatningsordninger skaper forvirring

– Oljedirektoratets frikjøpsordning må ikke forveksles med Erstatningsordningen for beslaglagte fiskefelt, presiserer Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra fiskere som har spørsmål relatert til Oljedirektoratets såkalte frikjøpsordning for fiskere sommeren 2009, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. I den forbindelse vil Fiskeridirektoratet gjerne komme med noen presiseringer.

Oljedirektoratets frikjøpsordning skal, slik Fiskeridirektoratet har forstått det, gi fiskerne en kompensasjon for å ikke drive fiske innenfor nærmere avgrensede områder og tidsrom.

Fiskeridirektoratet har levert fangststatistikk til frikjøpsordningen, på konkret bestilling fra Oljedirektoratet. Utover dette er ikke Fiskeridirektoratet forespurt om å bidra, og har dermed heller ikke vært involvert i prosessen verken når det gjelder planlegging eller gjennomføring.

Alle spørsmål som omfatter frikjøpsordningen må derfor rettes direkte til Oljedirektoratet, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.

Erstatningsordningen

Oljedirektoratets frikjøpsordning må ikke forveksles med «Erstatningsordningen for krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt» (jfr. Petroleumsloven § 8-2), hvor Fiskeridirektoratet har sekretariatfunksjon.

Gjennom denne erstatningsordningen kan fiskere søke om erstatning dersom de har opplevd et fangsttap som følge av hel eller delvis beslagleggelse av et fiskefelt, for eksempel som en følge av seismisk aktivitet.

Erstatningsnemnda som behandler denne type saker består av en representant fra Oljedirektoratet, en fra Fiskeridirektoratet, samt en person med dommerkompetanse, som er leder av nemnda.

Denne nemnda har blant annet behandlet alle erstatningssøknadene som har kommet etter Oljedirektoratets seismikkinnsamling utenfor Lofoten og Vesterålen sommeren 2008.

Fiskere som kan dokumentere et fangsttap som er relatert til seismisk aktivitet har fortsatt full anledning til å søke om erstatning gjennom den ordinære erstatningsordningen for beslagleggelse av fiskefelt, så lenge vilkårene for søknad til erstatningsnemnda er oppfylt, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.