Egersund: Rekordstort kvantum til matjes

Aldri før har det vært produsert et så stort kvantum av nordsjøsild til matjesformål som i år. Over 13.000 tonn matjesfilet er produsert i Egersund.

Det går mot slutten av matjes-sesongen. Fiskeriet av nordsjøsild er på hell, skriver Norges Sildesalgslag i en melding på sildelagets hjemmeside.

– Men når vi oppsummerer denne sesongen ser vi at kvantumet av sild som er produsert i Egersund er rekordhøyt. Det sier salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

13.000 tonn

Så langt denne sesongen er det omsatt om lag 13.000 tonn til matjes. Hele dette kvantumet er produsert lokalt i Egersund. Det er gledelig og positivt at kjøperne i Egersund har produsert et så stort kvantum, uttaler Garvik.

I 2007 var den totalt produksjonen 12.800 tonn, i 2008 var tallet lavere, mens en i år ser en økning i kvantumet igjen.

– Tatt i betraktning at produksjonen startet en uke senere enn vanlig, kan dette ikke karakteriseres som annet enn veldig bra, smiler en fornøyd Garvik.

God kvalitet og pris

I tillegg til økning i kvantum har kjøperne denne sesongen meldt om nordsjøsild med veldig god matjeskvalitet. Mange fornøyde kjøpere og svært gode tilbakemeldinger både på kvalitet og fettinnhold.

Også prismessig har denne sesongen vært god.

– Selv om vi ikke har avsluttet ennå og de endelige tallene er klare, ser vi at snittprisen ligger i underkant av 5 kr. pr. kilo, sier salgsleder Garvik. Det er litt i underkant av snittprisen i 2008.