God måned for fryst hel hvitfisk

Hyse. Foto: Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte hvitfisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for nærmere 1,1 milliard kroner i oktober, en reduksjon på 2,6 prosent fra samme måned i fjor.

Målt i volum var hvitfiskeksporten i september 38 400 tonn, en økning på 4 200 tonn fra samme måned i fjor. I følge tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF) er det fryst hel hyse og torsk som står for volumøkningen, melder EFF.

Eksporten av fryst hel hyse var på 66,9 millioner kroner i oktober og dette er en økning på 39,7 millioner kroner fra samme måned i fjor. Det er Kina som står for det meste av økningen med en verdivekst på over 250 prosent. Fryst torsk økte fra 17,1 til 29,5 millioner kroner fra oktober i fjor. Det er Storbritannia og Litauen som er største markeder for fryst hel torsk i oktober.

Klippfiskreduksjon

Eksporten av klippfisk torsk ble redusert med 73,3 millioner kroner fra oktober i fjor til 232,9 millioner kroner. Det er redusert pris per kilo som ligger bak verdireduksjonen. Portugal reduseres med 49,7 millioner kroner mens Brasil reduseres med 18 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Klippfisk sei reduseres med 35,9 millioner kroner i oktober og eksporten kom på 144,3 millioner. Markeder som Brasil og Den Dominikanske republikk reduserer med hhv. 33,6 og 8 millioner kroner mot samme måned i fjor som følge av reduserte volumer.

Økning for salt torsk

Det ble eksportert salt torsk for 96,8 millioner kroner i oktober og dette er en økning på 42,8 millioner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 800 tonn mot 1 235 tonn i oktober i fjor, en økning på 127 prosent. Her er det Portugal som står for økningen. I tillegg til å importere betydelig høyere kvantum betaler portugiserne nå over 36 NOK per kilo for saltfisken, 3 kroner mer per kilo fra forrige måned.

Prisreduksjon for tørrfisk til Italia

Totalt ble det eksportert tørrfisk for 99,3 millioner kroner i oktober mot 109,4 millioner i samme måned i fjor. Det er hovedmarkedet Italia som står for reduksjonen som følge av lavere priser per kilo på lofotrund tørrfisk av torsk. Prisen per kilo til Italia var i oktober 118,57 kroner per kilo, en reduksjon på 42 kroner per kilo fra samme tid i fjor.

Fisk til Sverige drar ned prisen på oppdrettstorsk

Eksporten av oppdrettstorsk økte totalt med 3,5 millioner kroner i oktober målt mot samme måned i fjor. Det er fersk filet som står for veksten og økningen var på 6,9 millioner kroner. Danmark og Frankrike er største markeder for oppdrettstorsk.

Hel oppdrettstorsk ble redusert med 3,4 millioner kroner til 28,9 millioner kroner i oktober målt mot samme tid i fjor. Volumet av oppdrettstorsk økte med 360 tonn til over 1 300 tonn i oktober i år mens prisen per kilo har falt med nesten 12 kroner til gjennomsnittlig 22 kroner per kilo.

– Som i starten av året ser vi igjen at store mengder hel oppdrettstorsk går til Sverige og inn i filetindustrien. Dette er fisk av mindre størrelse som er langt lavere priset enn det som går til konsum i for eksempel Frankrike, og følgen er at gjennomsnittsprisen på oppdrettstorsken blir dratt ned, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.