Sjøfuglbestandene påvirkes av næringsmangel

– Næringsmangel er det som først og fremst presser frem svingningene i sjøfuglbestandene.

Det sier Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA og leder av «Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl».

Forskeren tar sine forbehold og understreker at det er umulig å si bastant hva som er årsaken til de store svingingene, skriver Adresseavisen.