Marine reservater for å løse konflikter

Marine reservater kan bidra til å løse konflikter, det er en av konklusjonene fra ny doktorgradsforskning ved Universitetet i Tromsø.

– Konflikter kan dempes og fiskeriforvaltningen kan forbedres ved å verne og forbeholde enkelte marine områder for å beskytte biologisk mangfold eller rekreasjonsfiske. Yrkesfiskere som må flytte sine aktiviteter bør kompenseres økonomisk for at de skal spille på lag med verneinteressene.

Ny doktorgradsforskning ved Universitetet i Tromsø (UiT) har undersøkt virkningene av å verne marine områder i Vietnam.

Quach Thi Khan Ngoc forsvarte 20. november avhandlingen "Essays on the Economics of Marine Protected Areas and Fisheries Management" for ph.d. graden ved Universitetet i Tromsø. Avhandlingen undersøker den økonomiske betydningen av marine reservat og fiskesoner i fiskeriforvaltningen med utgangspunktet i fiskeribyen Nha Trang i Vietnam.

Avhandlingen gir et innblikk i bruken av marine beskyttede områder for bruk av fiskeriforvaltning med fokus på åpen tilgang til fiske. Avhandlingen fokuserer på hvordan effektiviteten av fiskefartøy er berørt av etableringen av marine verneområder, hvordan økonomisk erstatning kan brukes som et verktøy for å få støtte av fiskerne til å verne det biologiske mangfoldet, og om det er mulig å bruke verneområder for å løse konflikter mellom rekreasjon og kommersielle fiskerier.

"Kurerer ikke alt"

Konklusjonene i denne avhandlingen er at marine verneområder ikke er en "kurerer-alt" løsning for fiskeriforvaltning, men under de rette forholdene er marine beskyttede områder verdifulle verktøy for bevaring og forbedring av biologisk mangfold og for forvaltning av fisk, samt til å løse konflikter og håndtering av rekreasjons- og kommersielle fiskerier.

Avhandlingen gir et nyskapende bidrag til forskning knyttet til fiskeriforvaltning, da det er det første forsøket på å modellere beskyttede områder for rekreasjonsfiske.

Mange marine naturressurser rundt i verden har gjennomgått en betydelig nedgang de siste tiårene, ofte pga fiske. Det er en økende interesse for metoder for å sikre fortsatt levedyktighet av marine økosystemer. I den forbindelse er marine verneområder foreslått som verktøy for å lette belastninger på marine ressurser og økosystemer. Til tross for fordelene av marine verneområder i forhold til tradisjonelle forvaltningsverktøy, er det uttrykt bekymring for effektiviteten av marine verneområder når høsting tillates utenfor området. Fisk og andre levende ressurser migrerer mellom områdene og høsting tillates utenfor reservatet.

Peronalia

Quach Thi Khan Ngoc ble født 5. desember 1977 i Hanoi, Vietnam. Hun fikk sin bachelorgrad i økonomi fra Vietnams Fiskeriuniversitet (nå Nha Trang University), Vietnam i 2000 og sin MBA grad fra University of Economics, Ho Chi Minh, Vietnam i 2004. Hun er doktorgradsstudent ved Institutt for økonomi, Universitetet i Tromsø, Norge fra august 2005 til nå.

Fra juni 2000 har hun vært foreleser ved Fakultetet for økonomi, Nha Trang University. Hennes forskningsinteresser er fiskeri økonomi og forvaltning, og anvendt mikroøkonomi.