Storfjord søker vevsprøver av lokal torsk

Havforskningsinstituttet ønsker vevsprøver i forbindelse med et nasjonalt pilotprosjektet, der målet er å etablere en ny metode for å kartlegge gytefelt i åpne fjordsystemer.

Det er forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) som arbeider med genetisk analyse av prøvene som ble innhentet i Storfjorden under årets gytesesong i april 2009, som har forespurt Storfjord Kommune om innsamling av vevsprøver.

Dette i forbindelse med det nasjonale pilotprosjektet, der målet er å etablere en ny metode for å kartlegge gytefelt i åpne fjordsystemer.

Som ledd i dette arbeidet er det ønskelig å sammenligne funnene av egg som er gjort av torsk i fjorden opp mot det en anser som lokal torsk tilhørende Storfjorden, skriver Storfjord Kommune på sin webside.

– Derfor ønsker kommunen kontakt med fiskere eller andre som har fisk som de vet er fangstet i indre del av Lyngenfjorden. - Vi er kjent med at denne forespørsel kommer utenom sesongen for fiskerne, men HI håper likevel det er mulig å finne tak på råmateriale. Om ikke dette lykkes, vil vi forsøke igjen senere, uttaler Steinar Dalheim Eriksen.

HI har i forbindelse med et prosjekt for å se på sporing av rømt oppdrettsfisk allerede prøver fra et oppdrettsanlegg i området. Det vil være svært nyttig å få tilgang til genetikken på villfisken.

Det Storfjord Kommune trenger er:

  • Prøver fra 50-100 individ av vill fisk i området.
  • Ca. fangststed og tidspunkt
  • Det området som er interessant er innerst i Lyngenfjorden – fra Nordnes og innover i Storfjorden.
  • Optimalt skulle det vært prøver fra gytende fisk i området slik at en var sikker på at det var den gruppen som gyter der inn vi fikk prøver av. Men dette er ikke avgjørende.
  • Dette kan være fersk, fryst eller hengt torsk (det siste ikke optimalt, men vi kan forsøke).
Normalt tar vi en liten bit av en finne – ikke større enn 1cm x 0,5 cm – og legger den på sprit, heter det i meldingen fra kommunen.