Åpnet verdens første saltkraftanlegg

Tirsdag 24. november åpnet Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit verdens første saltkraftprototyp, som Statkraft har bygget på Tofte i Hurum utenfor Oslo.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen holdt innlegg under åpningen saltkraftanlegget.

– Jeg vil gratulere Statkraft med åpningen av denne saltkraftprototypen. Nye energiløsninger er helt nødvendige for å møte klimautfordringene, og jeg er glad for at et norsk selskap ligger i front når det gjelder å utvikle fremtidens energiløsninger. Statkraft er en motor i den videre utviklingen av fornybar energi, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I sitt innlegg satte statsråden viktigheten av å finne nye effektive fornybare energikilder i sammenheng med klimautfordringene.

– Seeing is believing, sa Bellona-leder Frederic Hauge om saltkraftanlegget i sin tale og fortalte at miljøorganisasjonen første gang hadde skrevet om saltkraft i 1992.

– Å se at det nå finnes et anlegg der denne formen for energi utvikles er inspirerende, sa han videre. – Det er viktig at noen går foran og satser penger og krefter på slike løsninger, sa Hauge.

Den første strømmen som ble produsert ved anlegget gikk til å koke te til åpningens mest celebre gjest, og med tekoppen i hånden fikk kronprinsesse Mette-Marit en grundig beskrivelse av hvordan saltkraft virker, melder Statkraft på sine nettsider.

Saltkraft

Statkraft er verdensledende i utvikling av saltkraft. Saltkraft er ren, fornybar energi, med et globalt potensial på 1600-1700 TWh – på størrelse med Kinas samlede strømforbruk i 2002.

Prototypen som åpnet på Tofte i Hurum kommune 24. november, har vært under bygging i over ett år. Anlegget vil ha begrenset produksjonskapasitet og skal først og fremst brukes til testing og utvikling. På noen års sikt er målet å kunne bygge et kommersielt saltkraftverk.

– I en tid med store klimautfordringer og økende behov for ren energi, er vi stolte over å kunne presentere en fornybar energikilde som aldri tidligere har vært utbygget. Vi er dessuten takknemlige for at Kronprinsessen vil delta ved denne milepælen i saltkraftutviklingen vår, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Osmose

Saltkraft er basert på naturfenomenet osmose, definert som transport av vann gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Det er slik planter kan ta til seg fuktighet gjennom bladene – og holde på den. Når ferskvann møter saltvann, for eksempel der en elv renner ut i havet, frigjøres enorme mengder energi. Denne energien kan utnyttes til produksjon av kraft gjennom osmose.

I saltkraftverket føres ferskvann og sjøvann inn i hvert sitt kammer, atskilt med en kunstig membran.

Saltmolekylene i sjøvannet trekker ferskvannet gjennom membranen, slik at trykket på sjøvannssiden øker.

Trykket tilsvarer en vannsøyle på 120 meter, eller en betydelig foss, og kan utnyttes i en turbin som lager strøm.

Denne prototypen er det første fullskala saltkraftanlegget i verden, og et lovende eksempel på en teknologi som kan ha et stort potensial på verdensbasis, mener Statkraft.

Enovas program for ny teknologi og Forskningsrådet har begge støttet saltkraftprosjektet.

Siden Enova etablerte programmet for ny teknologi i 2002, har de gitt støtte til 34 prosjekter. Regjeringen satser bredt på teknologiutvikling og har økt bevilgningene til forskning og utvikling på miljøvennlig energi (fornybar energi og CO2-håndtering) med over 600 millioner kroner fra 2007 til 2010, en økning på mer enn 250 prosent.