Tåler det marine økosystemet oljevirksomhet?

– Det holder ikke å vurdere en aktivitet alene når det handler om forvaltning av havområder og sårbarhet i forhold til petroleumsvirksomhet.

Det mener dr. scient og seniorrådgiver Cecilie von Quillfeldt ved Norsk Polarinstitutt.

Type påvirkning, geografisk område, årstid, berørte arter og deres biologi er bare noen av faktorene som avgjør hvor store konsekvenser et uhell vil kunne få.

– Vi trenger en helhetlig, integrert og overordnet økosystembasert forvaltning av viktige havområder, konstaterer Cecilie von Quillfeldt i en artikkel på Norges Forskningsråd sine nettsider.

Les mer på Forskningsrådets nettsider: «Tåler det marine økosystemet oljevirksomhet?»

Oppdatering: Artikkelen er ikke lenger tilgjengelig på nett.