Algeoppblomstring i skjærgården på Vestlandet

Sommeralgene er tilbake i skjærgården, men pynter mer enn de skader.

– Sjøen ligger og glitrer i solen og mange blir slått av den sterke grønnfargen vannet har fått mange steder. Det er sommeralgene som er på plass. Nærmere bestemt et planteplankton som lyder det spesielle navnet Emmiliania huxleyi, melder bt.no.

Algen er stort sett harmløs, men kan utgjøre et problem for oppdrettsfisk og villfisk. Når fisken får sommeralgen på gjellene, trekker den ned på dypere vann.