Enklere handel mellom Norge og Tyrkia

I dag ble EFTAs frihandelsavtale med Tyrkia utvidet.

– Avtalen gjør det enklere for norsk næringsliv å drive handel med Tyrkia. Med dette sikrer vi at norske bedrifter har samme vilkår i Tyrkia som EU-landene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Partene er enige om gjensidig å anerkjenne tester og godkjenninger utført av tekniske kontrollorganer i de respektive landene. Den samme ordningen gjelder allerede mellom EU og Tyrkia.

Avtalen innebærer at en vare som er kontrollert og godkjent av et kontrollorgan i en EFTA-stat ikke behøver å kontrolleres på nytt i Tyrkia. Tilsvarende trengs det ikke nye tester i EFTA-statene dersom en vare allerede er testet og godkjent av et kontrollorgan i Tyrkia. Avtalen gjelder varegrupper der det finnes harmonisert EØS-regelverk.

– Både næringslivets og det offentliges ressursbruk reduseres når vi slipper unødvendig dobbelttesting og merarbeid, sier Giske.

Samhandelen mellom Norge og Tyrkia er på ca 5 milliarder kroner. Eksporten er på drøyt 2 milliarder og importen på ca. 3 milliarder kroner.