– Forbedret fiskeriforskning med bruk av fiskefartøy

Ny avhandling: Kommersielle fiskefartøyer kan brukes til å oppnå vitenskapelige akustiske data for mengdemålingsberegning av samme kvalitet som på forskningsfartøyer.

Hector Peña forsvarer sitt doktorgradsarbeid 25. juni 2009 for PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Improving acoustic abundance estimates of pelagic fish using commercial fishing vessels”.

Kan bruke kommersielle fartøyer

Resultatene fra denne forskningen viser hvordan kommersielle fiskefartøyer kan brukes til å oppnå vitenskapelige akustiske data for mengdemålingsberegning av samme kvalitet som på forskningsfartøyer, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Observasjoner med ekkolodd og sonarer ble samlet inn om bord i kommersielle fiskebåter i Chile og Norge. Avhandlingen omfatter spesielt studie av akustisk tilbakespredning fra pelagisk fisk ved analyse av toktdata og ved å bruke svømmeblæremodeller som er framkommet ved hjelp av magnetisk resonansavbildning (MR).

Resultatene var i overensstemmelse med tidligere studier utført med forskningsfartøy på samme arter og bekrefter muligheten til å oppnå pålitelige vitenskapelige data til å mengdeberegne fiskebestander.

Problemer under røffe værforhold

Studien innholder også hvordan gjennomføringen har vært for å måle fisketetthet med fire norske fiskefartøyer under forskjellige værforhold i løpet av 2005 og 2006. Under røffe værforhold ble det observert problemer med akustisk dempning på grunn av luftbobler og hvordan propellstøy påvirket ekkoloddataene ved skrogmonterte ekkoloddsvingere.

Bedre datakvalitet ble oppnådd med ekkoloddsvingerne montert i senkekjøl som stakk 2,5 m ut under skroget.

Lignende løsningsmåte og resultater har tidligere blitt beskrevet for forskningsfartøyer, men det er få studier som har adressert dette problemet på kommersielle fartøyer.

Et verdifullt beslutningsgrunnlag

Erfaringene vil være et verdifullt beslutningsgrunnlag for institusjoner som skal leie kommersielle fartøyer til forskningsformål. Videre vil det demonstrere for fiskeindustrien praktiske eksempler på disse problemene og påvirkninger det kan ha for beregning av fiskebestander. Resultatene kan også brukes som veiledende enten til å forbedre eksisterende fiskefartøyer eller ta kunnskapen i betraktning ved utforming og konstruksjon av nye fartøyer.

Personalia

Hector Peña ble født i 1966 i Concepción, Chile. Han tok sin nasjonale grad i marinbiologi ved Universidad de Concepción (Chile) i 1991, mastergrad ved Universitetet I Bergen i fiskeribiologi og fiskeriforvaltning i 2004.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Universitetet I Bergen og Havforskningsinstituttet under veiledning av professor Egil Ona og dr. Olav Rune Godø, skriver Havforskningsinstituttet i meldingen.