Foreslår forskrift om forskningsfangst av ål

Fiskeridirektoratet har denne uken sendt forslag til forskrift om forskningsfangst av ål til Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet vedtok i juni nye regler for forvaltning av europeisk ål. Disse nye reglene innebærer at ordinært ålefiske i Norge er forbudt fra og med 2010.

Les også: Nye reguleringer for fisket etter ål 25.06.2009

For å sikre tilgang til datamateriale og å overvåke bestanden, blir det fra 2010 innført en ordning med et forskningsfiske, melder Fiskeridirektoratet.

Utarbeidet forslag til forskrift

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges Fiskerlag, Norges Kystfiskarlag og Skagerakfisk utarbeidet et forslag til forskrift for denne forskningsfangsten, som nå er sendt til departementet.

Arbeidsgruppen har skissert et opplegg som spesielt tar hensyn til å sikre et godt datagrunnlag, å sikre at uttaket ikke blir større enn 50 tonn årlig og å sikre at inntekten fra fisket blir høy nok slik at fiskerne faktisk ønsker å delta.

Denne arbeidsgruppen foreslår blant annet:

  • At 42 manntallsførte fiskere fordelt på fylkene fra Østfold t.o.m Sogn- og Fjordane kan delta i forskningsfisket.
  • Fiskere som ønsker å delta må være manntallsførte i 2010, fortrinnsvis på blad B. Deretter prioriteres fiskerne etter sum kilo ål som er fisket og levert i de to beste årene i perioden 2006 – 2008. Kun fangst levert av fiskere som er ført i fiskermanntallet på leveringstidspunktet medregnes.
  • Fiskere som ønsker å delta i forskningsfisket må søke Fiskeridirektoratet, region Sør, på et eget skjema om dette.
  • Forskningsfisket skal gjennomføres i tidsperioden 1. mai – 30. november.
  • Alle som deltar i forskningsfisket skal rapportere til Havforskningsinstituttet.