– Forvaltningsmessig katastrofe for kysttorsken

– Det er svært problematisk at det nå gis frislepp på torsken, i og med at dette fører til økt beskatning av kysttorsken.

- Torsken fra Barentshavet, en bestand som er svært bærekraftig og som tåler stort uttak, har forlengst forlatt kysten. Dermed går dette frisleppet ut over den rødlistede kysttorsken. En art som forskerne anbefaler nulluttak av.

Det er fisker Jack Jensen fra Silsand som sier dette til Folkebladet.

Det var den 19. juni Fiskeridirektoratet meldte at det er besluttet å øke maksimalkvotene for torsk nord for 62. breddegrad. De minste fartøyene i gruppe 1 og 2 gis fritt fiske, mens øvrige fartøy får en kvoteøkning på 30 prosent.

Jensen definerer tiltaket som en ny omdreining på galskapens skrue.

– Frislippet på kysttorsken er en forvaltningsmessig katastrofe som ikke kan gå upåaktet hen. Tiltaket vitner om havarerte fiskerimyndigheter, og sier i hvert fall meg, at vi aldri før har hatt en fiskeriminister som er mer moden for utskiftning enn nå, uttaler Jensen til Folkebladet, og sender med det et lite stikk til Helga Pedersen.