Royal Greenland tapte 210 mill. kroner

Royal Greenland AS tapte 210 millioner danske kroner siste regnskapsår. Det viser regnskapet for 2008/2009 som selskapet la frem i dag.

Selskapet med over 2.000 ansatte, er en av verdens største leverandører av fisk og skalldyr. Royal Greenland har 855 ansatte på Grønland, 297 ansatte i Danmark, og 928 ansatte øvrige steder.

Minus 210 mill. dkr.

Selskapet som har avvikende regnskapsår, la i dag frem regnskapet for 2008/2009. Årsregnskapet for selskapet kom ut med et resultat før skatt på -210 millioner danske kroner, mot et resultat før skatt på -49 millioner danske kroner forrige regnskapsår.

Resultat av finansposter kom ut med -124 millioner danske kroner, mot -99 millioner danske kroner året før.

Salget falt til 4.741 millioner danske kroner, fra 5.173 millioner danske kroner forrige regnskapsår. I volum falt salget med 15 prosent, til 145.841 tonn, fra 172.655 tonn året før.

Negative effekter av finanskrisen i form av fallende etterspørsel, og fall i en rekke viktige valutaer, som norske og svenske kroner, samt engelske pund, og en periode med fortsatt høye råvarepriser, rammet selskapet i de første åtte måneder av regnskapsåret, forklarer selskapet.

Ryddeaksjon

Hertil kommer effekten av pågående opprydding i tidligere investeringer, som blant annet har medført nedskrivninger av en feilslått investering i norsk rekeindustri, men også en meget høy gjeldsbelastning, opplyser selskapet.

Som en konsekvens av situasjonen, satte ledelsen i verk en rekke tiltak for å sikre fremtidig drift. Disse er samlet i en plan som over de neste 2 år skal gi samlede forbedringer på 200 millioner danske kroner.

Tiltakene har medført reduksjon av bemanning, reduksjon i trålerflåten, omlegging av struktur og fokusering på effektiv drift og investeringsstyring. Sistnevnte har gitt bedre effekt av investeringer. Tiltakene inkluderer også offensiv utnyttelse av fabrikken i Koszalin og investeringen i MAP-pakkede kjøleprodukter.

Ny aksjekapital og frigjort likviditet

Samtidig er arbeidskapitalen (midler bundet i lager, debitorer mv.), redusert i et omfang som har gjort at selskapet har frigjort ca. 225 millioner danske kroner i likviditet, til tross for det dårlige resultat, opplyser selskapet.

Med eiernes støtte til selskapet i form av innskudd av ny aksjekapital på 250 millioner danske kroner, har Royal Greenland lykkes med å redusere selskapets gjeld med 501 millioner danske kroner. Dette har redusert gjeldsbyrden som tidligere perioders gjeldsstruktur satte selskapet i. Dette ble også anerkjent ved en refinansiering, hvor selskapet opprettholdt høyeste kredittvurdering til tross for krisen.

– Ikke tilfredsstillede

Fabrikken i Koszalin er, på grunn av krisen, kommet noe senere i gang, men viser positive tendenser. Fabrikken i Wilhelmshaven, som er en betydelig årsak til det dårlige resultatet, viste betydelig fremgang i de siste 4 måneder av regnskapsåret.

Selskapets ledelse betrakter resultatet som ikke tilfredsstillende, men vektlegger at de igangsatte tiltak, som vil bli ytterligere styrket i inneværende regnskapsår, har vist en betydelig effekt.

– Selskapet fremstår som betydelig styrket både med hensyn til inntjening og kapital, til å sikre og viderebygge sin posisjon som en ledende sjømatvirskomhet, og samtidig ivareta selskapets forpliktelser overfor det grønlandske samfunnet, fremholder styreleder Peter Grønvold Samuelsen og administrerende direktør Flemming Knudsen i årsrapporten.