Landsverneplan for maritim infrastruktur

På Kystens dag 9. juni ble utkastet til Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur presentert i Svolvær.

Kystverkets historie

Fiskeri-og kystminister Helga Pedersen fikk overlevert et rykende ferskt eksemplar av rapporten som er resultatet av et prosjekt som har pågått siden 2005. Formålet med planen er å verne et utvalg kulturminner som dokumenterer Kystverkets virksomhet og historie ved å vise bredden og variasjonen av kulturminnetyper som finnes i Kystverket, skriver Kystverket i en melding i dag.

Freding av fyrstasjoner

Et stort antall fyrstasjoner er allerede fredet av Riksantikvaren, og gjennom landsverneplanen blir disse nå satt inn i en større sammenheng, som del av en maritim infrastruktur. Det passer godt å kunne presentere en slik helhetlig plan nettopp i kulturminneåret.

På høring

Landsverneplanen er sendt til fylkeskommunene og en del organisasjoner og institusjoner til uttalelse. Kystverket tar også gjerne imot innspill fra andre som måtte ha kommentarer til planen. Fristen er satt til 1. oktober 2009.

Skal oversendes til Riksantikvaren

Det endelige forslaget til landsverneplan vil så bli utarbeidet og oversendt Riksantikvaren for videre behandling. Samtidig fortsetter Kystverket arbeidet med å utvikle retningslinjer og prosedyrer for hvordan etaten skal vedlikeholde og ta vare på de ulike objektene som får en vernestatus gjennom landsverneplanen, skriver Kystverket i meldingen.