Fastsatte forskrift om fangstsertifikat

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om fangstsertifikat.

Forskriften skal bidra til å sikre at fisk og fiskevarer som omsettes ikke er fanget eller omsatt i strid med nasjonale regler, samt å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for eksport av fisk og fiskevarer, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Departementet sendte forskriften på høring 9. november 2009, med frist for svar satt til 1. desember 2009.

Les også: Forskrift om fangstsertifikat til høyring 11.11.2009

Departementet har lagt vekt på at den nasjonale tilpasningen skal bli så smidig som mulig, men det er samtidig nødvendig at ordningen tilfredsstiller de nye krav som stilles ved import til EU.