Tollfrihet for fisk til Gulfstatene

Full tollfrihet mellom Norge og Gulfstatene. Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) ble undertegnet på Hamar i dag.

Avtalen vil fjerne tollsatsene på så å si all norsk eksport og gi forutsigbare vilkår for norsk skipsfart til dette store markedet.

– Jeg er glad for at vi kunne undertegne handelsavtalen med GCC her på Hamar. Avtalen er viktig og undertegningen er et sterkt signal om at Norge, midt i den økonomiske krisen, satser på økt handel. Avtalen vil bidra til å øke verdiskapingen og sikre arbeidsplasser i Norge, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Brustad undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Sheikh Ghazi Bin Said Al Bahar Al Rawas undertegnet på vegne av det omanske formannskapet. Generalsekretær Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah (Qatar) undertegnet på vegne av GCC.

Sparer årlig 150 millioner

– Dette fører til årlig sparte tollavgifter i størrelsesorden 150 millioner kroner og vil gjøre norske varer og tjenester mer konkurransedyktige, sier Brustad.

GCC består av landene Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabia. Til sammen utgjør de seks landene et stort marked, med over 40 millioner innbyggere. I 2008 eksporterte Norge varer for 3,8 milliarder kroner til GCC. Samtidig importerte vi varer for 1,3 milliarder kroner.

Norsk eksport til GCC har firedoblet seg de siste 10 årene, og GCC er nå vårt 8. største eksportmarked. Handelsavtalen vil legge til rette for fortsatt økning i handelen med disse landene.

Må ratifiseres av alle GCC-landene

– Norsk industri har i lang tid slitt med tollbarrierer. Avtalen som nå er undertegnet, sikrer norske eksportbedrifter bedre vilkår enn konkurrentene i dette kjøpesterke markedet. EU har forhandlet med GCC i 19 år uten å få en avtale på plass, sier Brustad.

Avtalen trer i kraft etter at den er ratifisert av alle de seks GCC-landene.

Nærmere om avtalen

Forhandlingene mellom EFTA-landene og GCC kom i gang i juni 2006 og ble sluttført etter seks forhandlingsrunder. EFTAs bilaterale handelsavtaler er et supplement til WTO, for å sikre norske bedrifter adgang til viktige markeder.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. På alle områder der Norge har eksportinteresser er det fastsatt frihandel fra første dag etter at handelsavtalen trer i kraft.

Avtalen gir gode betingelser for norsk tjenesteeksport, som får bedre betingelser enn med WTOs avtale om handel med tjenester (GATS). Dette er særlig viktig for norsk skipsfart og tilknyttede næringer som skipsforsikring.

I handelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Norge eksporterer maskiner, optiske instrumenter, jern- og stålprodukter, kunstgjødsel og fisk til GCC. Vi importerer jern- og stålprodukter, organiske kjemikalier og aluminium fra GCC.

I dag må det gjennomsnittlig betales toll på fem prosent på disse varene.

Handelsavtalen dekker handel med varer, handel med tjenester, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, konkurranse og tvisteløsning.

Noen norske selskaper etablert i GCC-landene: Frontline, Hoegh, Jebsen, Wilhelmsen, StatoilHydro, Aker Solutions, Yara, Jotun, Elopak, NorSun, Kongsberggruppen.