Nye tollregler for proviant til fiskefartøy

Den 1. januar 2010 trer det i kraft nye regler om proviant til norske fiske- og fangstfartøy, som skal befinne seg mer enn 14 dager utenfor tollområdet.

Likestilles med andre fartøy

De nye reglene, som er plassert i tollforskriften § 4-23-8, gjør at slike fartøy i stor grad likestilles med andre fartøy, melder Tollvesenet.

Det blir åpnet for proviantering (tillatelse til toll og avgiftsfri utførsel) av mat og drikkevarer, men ikke alkohol.

Den nye ordningen erstatter kompensasjonsordningen, som har eksistert til nå for disse fartøyene.

Minst 14 dager

Norske fiske- og fangstfartøy som skal være utenfor tollområdet i minst 14 dager, kan fra 1. januar 2010 gis tillatelse til proviantering (tollfri utførsel) av mat-, drikke- og tobakksvarer.

Når det gjelder tobakk, kan det ikke tillates proviantert mer enn 25 gram per person per døgn, mens tillatelse til proviantering av de andre varene gis ut fra en konkret vurdering av behovet.

Det kan ikke gis tillatelse til proviantering av alkohol.

Det er tilsvarende bestemmelser for merverdiavgift og særavgifter.

Varer som tidligere har blitt proviantert av norske fiske- og fangstfartøy kan medbringes ved retur til Norge, men kan ikke omsettes eller på annen måte settes i innenlandsk sirkulasjon.

Norske fiske- og fangstfartøy kan ikke tollfritt medbringe proviant som er kjøpt andre steder enn i Norge, opplyser Tollvesenet.