Forbud mot fluktåpninger i teiner for kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet innfører nye vilkår for å delta i den frie fangsten etter kongekrabbe.

Som et tiltak for å begrense spredningen av kongekrabbe, har Fiskeri- og kystdepartementet besluttet at det med virkning fra 1. august 2009 skal være forbudt å ha fluktåpninger i teinene i den frie fangsten. Samtidig innføres det også krav om bruk av AIS, som et vilkår for å kunne delta i den frie fangsten øst for 26°Ø, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

I den frie fangsten etter kongekrabbe, dvs. utenfor et kystnært kvoteregulert område i Øst-Finnmark, er det forbudt å gjenutsette levedyktig kongekrabbe. Dette som et tiltak for å begrense spredningen av kongekrabbe. For i større grad å oppnå tilsiktet effekt av utkastforbudet, innføres det nå et forbud mot å ha fluktåpninger i teinene i den frie fangsten.

Krav om AIS

Departementet har også fastsatt et krav om at alle fartøy som skal delta i den frie fangsten øst for 26°Ø (ca Nordkapp), og som ikke er underlagt generell sporingsplikt, skal være utstyrt med typegodkjent AIS (automatisk identifikasjonssystem, klasse A) fra 1. august 2009.

Grunnet to helt ulike forvaltningsregimer for kongekrabbe øst for 26°Ø, med et kystnært kvoteregulert område og fri fangst lenger ut, er det helt nødvendig at kontrollmyndighetene kan spore aktiviteten til fartøy som deltar i den frie fangsten. AIS bidrar dessuten til å øke sikkerheten for de fartøy som benytter dette, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i meldingen.

Det stilles i denne sammenheng ikke krav om bruk av AIS for de som bare skal delta i den kvoteregulerte fangsten, og heller ikke for de som bare skal delta i den frie fangsten vest for 26°Ø.