Nye rutiner for eksport til Russland

Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland.

De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer oppdrettet laks.

De nye registreringsrutinene innebærer at virksomheter som ønsker å eksportere til Russland for første gang eller som ikke er registrert fra før, må fylle ut et registreringsskjema og oppgi informasjon om produktsortiment og produksjonskapasitet. Informasjonen videresendes den russiske veterinærtjenesten via Mattilsynet. I følge russerne er disse opplysninger nødvendig for å kunne behandle søknader om eksport, skriver Mattilsynet i en melding.

For krabbenæringen gjelder det et utvidet registreringsregime.

Russisk endring

På det forrige arbeidsgruppemøtet med den russiske veterinærtjenesten ble Mattilsynet orientert om at det ikke lenger skulle være nødvendig med månedlige rapportering av kontraktsopplysninger for virksomheter som eksporterer alle typer fiskeprodukter unntatt oppdrettet laksefisk. Likevel har det vært uklart for Mattilsynet hva som måtte til for at en norsk virksomhet skulle komme på veterinærtjenestens lister over godkjente eksportører.

I svarbrev av 2.juni 2009 melder Den russiske veterinærtjenesten følgende:

”For å foreta en vurdering av søknader om innførsel av marine biologiske ressurser fra Norge til Russland trenger Rosselkhoznadzor nødvendig informasjon om sortimentet av produkter som blir produsert og kapasiteten av godkjente norske fiskeforedlingsbedrifter (i tonn per år).”

Russerne ber om at slik informasjon blir vedlagt hver gang når Mattilsynet oversender sine samlede lister over fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland.

Fiske- og sjømatprodukter, og fiskefôr

Rutiner for produsenter av fiske- og sjømatprodukter samt fiskefôr.

Dersom din virksomhet lager produkter av fisk (unntatt oppdrettet laksefisk og krabbe) og ønsker å eksportere de til Russland, men har aldri vært innmeldt til Mattilsynet, må følgende opplysninger sendes til Mattilsynet:

  • Navn og nummer på virksomheten som skal meldes inn.
  • Produktsortiment din virksomhet produserer. Vennligst spesifisert hvilke produkter som skal eksporteres til Russland dersom det ikke er hele sortimentet som skal eksporteres dit.
  • Teknisk produksjonskapasitet i antall tonn per år
  • Virksomhetens kontaktperson: navn, telefonnummer og e-post adresse.

Opplysningene sendes på e-post [...] hos Mattilsynet, og merkes med ”Innmelding til Russland - 2009/80639”. Opplysninger mottatt via andre kanaler blir ikke behandlet.

Frist for innsending av opplysninger er 31.07.2009.

Krabbeprodukter

Rutiner for produsenter av krabbe og krabbeprodukter:

For produsenter av krabbeprodukter som ønsker å eksportere til Russland vil det gjelde et utvidet innmeldingsregime. Den russiske veterinærtjenesten forklarer dette behovet for mer informasjon med økende tilstrømning av importsøknader fra russiske selskaper.

Dersom din virksomhet driver med krabbeproduksjon og ønsker å eksportere til Russland, vennligst fyll ut det vedlagte skjemaet.

Skjemaet skal sendes til Mattilsynets e-post adresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og merkes med saksnummer ”Krabbeeksport til Russland – 09/80743”. Skjemaer sendt via andre kanaler blir ikke behandlet.

Frist for innsending av opplysninger er 31.07.09.

Oversikt over godkjenningsordninger

Den russiske veterinærtjenesten opererer nå med ulike godkjenningsordninger. Her er en kort presentasjon av dem.

Eksport av fisk og fiskeprodukter til Russland krever at produsenten er godkjent av Den russiske veterinærtjenesten. Liste over godkjente virksomheter publiseres av Den russiske veterinærtjenesten på deres hjemmesider.

Mattilsynet har fremforhandlet rett til å inspisere norske virksomheter selv uten å invitere spesialister fra Russland.

  • Eksport av oppdrettet laksefisk: kun virksomheter godkjent av Den russiske veterinærtjenesten som kan eksportere til Russland. Virksomheter må være inspisert. Virksomhetene som ikke har vært inspisert av russiske inspektører tidligere, vil bli inspisert av Mattilsynet. På bakgrunn av inspeksjonsrapporter utarbeides lister over virksomheter som kan godkjennes for eksport til Russland. Listene sendes til Den russiske veterinærtjenesten for viderebehandling. Godkjente laksevirksomheter melder inn utfyllende kontraktsinformasjon til Den russiske veterinærtjenesten via Mattilsynet.
  • Eksport av andre mulig fiskeprodukter, sjømat, fôr og fôrvarer av fisk: virksomheter melder sin interesse til Mattilsynet og sender samtidig inn opplysninger om sine produktsortiment og teknisk produksjonskapasitet. Denne informasjonen samles inn av Mattilsynet og oversendes til Den russiske veterinærtjenesten med anmodning om eksporttillatelse.
  • Eksport av krabbe og krabbeprodukter: virksomheter som ø nsker å eksportere til Russland rapporterer inn sine kontraktsopplysninger ved første gangs registrering. Opplysningene samles inn av Mattilsynet og oversendes til Den russiske veterinærtjenesten med anmodning om eksporttillatelse.

Det er ikke mulig for Mattilsynet å anslå hvor lang tid det vil ta å behandle norske søknader på russisk side, skriver Mattilsynet avslutningsvis i meldingen.