Kystverket får sentral rolle i EU-prosjekt

Kystverket skal ha en sentral rolle i det nye EU-prosjektet BLAST – Bringing Land and Sea Together. Forskningsprosjektet starter opp i oktober 2009 og går over tre år.

BLAST skal samordne kartinformasjon mellom land og sjø, bidra til å styrke det maritime trafikkovervåkingssamarbeidet mellom land i Nord-Europa, og etablere en database som dokumenterer klimaendringer i kystområder.

Kystverket Vest i Haugesund vil i BLAST-prosjektet ha regien for en av de seks arbeidspakkene som skal fokusere på skipsovervåking, og samordning og distribusjon av maritim trafikkinformasjon. Denne arbeidspakken har et budsjett tilsvarende rundt syv millioner kroner, skriver Kystverket i en melding.

Skip som ankommer europeisk farvann overvåkes automatisk av maritime myndigheter og skipene er pliktige til å rapportere via det sentrale meldingssystemet SafeSeaNet som driftes av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA. Det norske SafeSeaNet-systemet driftes av Kystverket og utveksler skipsinformasjon med det europeiske SafeSeaNet-systemet. Målet med Kystverkets arbeidspakke i forskningsprosjektet er utvikling av et felles opplegg for innsamling og utveksling av skipstrafikkinformasjon i dette systemet.

– Tettere samarbeid innen trafikkovervåking og utveksling av skipsinformasjon vil kunne bidra til å styrke sjøsikkerheten, forhindre forurensning og kontrollere avfallshåndteringen fra skip i dette høyt trafikkerte området i Europa, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Over 15 nasjonale maritime myndigheter og organisasjoner fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Storbritannia og Norge deltar i BLAST. I tillegg vil Nederland bli invitert til å delta. Prosjektets seks arbeidspakker er tildelt et totalt budsjett på seks millioner euro, tilsvarende rundt 54 millioner kroner, og skal ledes av Sjøkartverket.