Belgisk tråler mistenkt for ulovlig fiske

Den belgiske tråleren Custos Deus. Foto: Kystvakten

Den belgiske tråleren "Custos Deus", ble tirsdag bordet av Kystvaktfartøyet KV Leikvin for en rutinemessig inspeksjon.

Fartøyet var i fiske på Østbanken, ca 80 nautiske mil sørvest av Egersund da KV Leikvin bordet tråleren.

Under inspeksjonen ble det avdekket forhold, som gjør at fartøyet er mistenkt for å ha fisket med to trålredskaper som har for liten maskevidde, samt innretninger som reduserer seleksjonen.

Med bakgrunn i mistanke om lovbrudd ble det avgjort at tråleren ”Custos Deus” skulle bringes opp til Egersund havn, i følge Fellesoperativt hovedkvarter.

Fartøyene ankom Egersund sent tirsdag kveld. Saken vil bli overlevert til norsk påtalemyndighet for videre etterforsking.