Loddefiske ved Grønland, Island og Jan Mayen

Fiskeridirektoratet melder om reguleringsbestemmelser for loddefisket, etter at det fredag 29. januar 2010 ble åpnet for fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

Norske fartøy med ringnottillatelse kan fiske inntil 28.431 tonn i Islands økonomiske sone. Det kan være 25 fartøy i sonen samtidig, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fartøy med ringnottillatelse skal melde utseiling til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøyet være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og forlatt land/kai.

Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som tar utseiling og fastsette utseilingsstopp. Norges Sildesalgslag kan videre fastsette utseilingsstopp når situasjonen tilsier det. Fartøy som har tatt utseiling skal melde seg til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone. Disse skal hver dag klokken 12.00 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding, samt posisjon.

Fartøyene kan fiske en maksimalkvote på 900 tonn lodde hver.

Fiskeridirektoratet sendte 29. januar lisenssøknad for hele ringnotflåten til islandske myndigheter. Det er ikke kommet svar på disse ennå. Fiskeridirektoratet presiserer at flåten må forholde seg til islandsk og norsk regelverk under fiskeri i islandsk sone. Norske myndigheter har ennå ikke mottatt informasjon om islandsk regelverk fra islandske myndigheter.