Viksund Båt AS mot konkurs

Viksund Båt AS i Strusshamn. Foto: Viksund Båt AS

Viksund Båt AS, produsent av fritidsbåter på Askøy ved Bergen, går til skifteretten. Begjæring om konkurs blir oversendt Nordhordaland tingrett denne uken.

Med det er det avklart at de frivillige gjeldsforhandlingene som startet i februar, har mislykkes.

– Forsøk på å få solgt fabrikkbygningene har ikke lykkes, sier Lavik. En av interessentene, Askøy kommune, vurderte å gjøre kulturhus ut av lokalene men mente prisen var for høy. En annen løsning der Viksund Båt skulle leie lokalene tilbake fra en ny eier kom heller ikke i orden, sier organisasjonsarbeider Bjarne Lavik i Norsk Energi i en melding på fagforbundets hjemmeside.

– Vi venter en avklaring senest mandag sier Lavik.

Siden Viksund Båt AS er i gjeldsforhandlinger, skjer nå all produksjon i datterselskapet Viksund Yachts AS som er uberørt av Viksund Båts økonomiske situasjon, har Viksnd tidligere meldt på sin hjemmeside.

Pionerbedrift

Viksund Båtbyggeri ble etablert i 1966 og ligger i Strusshamn, like utenfor Bergen. Viksund er en pionerbedrift innen plastbåtindustrien. Felles for Viksundbåtene er at de alle har i seg de gode bruks- og sjøegenskapene som har gjort Viksund berømt for trygghet til havs.

Viksunds båter har stor appell over hele verden. Viksund har alltid vært tidlig ute med nytenkning, og en aktiv produktutvikling har til stadighet forbløffet verden med sine fremtidsrettede konstruksjoner - til stor glede for det økende antall mennesker som ferdes - og trives - på sjøen, kan vi fortsatt lese på Viksunds hjemmeside.