God januarmåned for torskefisk

Norsk klippfisk i spanske omgivelser. Foto: Norwegian Seafood Council

I januar 2010 eksporterte Norge torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 822 millioner kroner.

Dette er en økning på over 5 prosent eller 42,3 millioner kroner sammenlignet med januar 2009. Målt i volum økte eksporten med 12 prosent eller 3.100 tonn, til totalt 28.628 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

Klippfisk av torsk økte med 32,4 millioner til totalt 185 millioner kroner i januar målt mot samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen ble redusert med 18 prosent mens totalvolumet økte med 1.143 tonn eller 47 prosent og endte totalt på 3.554 tonn. Brasil stod for det meste av volumveksten og kjøpte totalt 2.100 tonn klippfisk av torsk i januar. Dette er 1.455 tonn mer enn i januar 2009, opplyser EFF i en pressemelding.

Klippfisk av sei fortsetter oppgangen fra i fjor og øker med 10,6 millioner kroner i januar i forhold til samme måned i fjor. Totalt ble det eksportert klippfisk av sei for 124,3 millioner kroner. Gjennomsnittprisen økte med 11 prosent fra januar 2009. Brasil som er hovedmarkedet for klippfisk av sei økte med 690 tonn i januar til totalt 2.586 tonn.

Eksporten av klippfisk av lange og brosme kom på totalt 48,2 millioner kroner i januar og det er en økning på 29,2 millioner kroner fra januar i fjor. Også for disse klippfiskproduktene er det Brasil som er hovedmarked.

– Påsken er hovedsesongen for klippfisk i Brasil og grunnen til den store økningen denne måneden, er at påsken kommer litt tidligere enn i fjor, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

Økning for saltfisk tross lavere pris

Det ble eksportert saltet hel torsk for 30 millioner kroner i januar og dette er en økning på 5 millioner kroner eller 20 prosent fra samme måned i fjor.

Målt i volum ble det eksportert 987 tonn saltet hel torsk mot 657 tonn i januar 2009. Prisen var i gjennomsnitt 30,47 kroner per kilo mot 38,21 kroner per kilo i januar i fjor, og dette tilsvarer et prisfall på 20 prosent.

Tøft for tørrfisken

I januar ble det eksportert tørrfiskprodukter, både hel og filet for 44,8 millioner kroner og dette er en reduksjon på 31,6 millioner kroner fra januar 2009. Salgssesongen for tørrfisk som starter i juli viser til og med januar en reduksjon på 141,8 millioner kroner for all tørrfisk sammenlignet med samme periode i forrige sesong. Samtidig har det vært en volumvekst fra 4.316 tonn til 4.928 tonn.

Hovedproduktet Lofotrund tørrfisk av torsk har i fra juli til og med januar hatt en verdireduksjon 121,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, og dette tilsvarer 30 prosent prisnedgang.

Vekst for fersk torsk

I januar ble det eksportert fersk hel torsk for 33,4 millioner kroner og dette er en økning på 46 prosent fra januar i fjor. Målt i volum var veksten på 63 prosent til totalt 1.322 tonn.

Eksporten av fersk torskefilet kom på 40,4 millioner kroner i januar og dette er en økning på 9 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum var veksten på 27 prosent. Prisen gikk i samme periode ned med 14 prosent. Danmark er den største mottaker av fersk torsk både hel fisk og filet.

Økning for fryst torsk

Fryst hel torsk hadde en økning på 5,9 millioner kroner til totalt 56,9 millioner kroner i januar sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum var veksten på 35 prosent fra 2.652 tonn i januar 2009 til 3.578 tonn i januar 2010. Kina var største enkeltmarked for fryst torsk i januar med en volumandel på 60 prosent.

Fryst torskefilet økte marginalt i verdi i forhold til januar i fjor, men i volum gikk eksporten opp med 31 prosent til totalt 1.300 tonn. Det er filetblokk til Storbritannia som står bak økningen.

Torsk fra havbruk

Eksporten av torsk fra havbruk kom på totalt 31,2 millioner kroner i januar og dette er en økning på 1,3 millioner kroner fra januar 2009. Fersk torskefilet økte med 3,2 millioner kroner til totalt 7,6 millioner kroner. Frankrike er største marked for torskefilet fra havbruk.

Fersk hel torsk fra havbruk gikk tilbake i verdi med 1,9 millioner kroner til totalt 23,5 millioner i januar sammenlignet med samme måned i fjor. Frankrike og Danmark var største mottakerland for hel havbrukstorsk, opplyser EFF.