Grønland innfører avgift på fiske

GRØNLAND: 1. mars blir det innført avgift på alt havgående fiske og kystnært rekefiske. Det blir også innført gebyr for lisenser til kystfiske.

Det er en beslutning i Landstinget som nå trer i kraft, melder Grønlands Selvstyre.

Avgiften er satt til 60 danske kroner per tonn, uansett hvilken fiskeart eller hvilken type skalldyr det er snakk om.

Avgiften gjelder for alt fiskeri som utøves av fartøyer og rederier som er hjemmehørende på Grønland. For kystfiske, unntatt kystfiske etter reker, skal det betales et gebyr på 1.500 danske kroner per lisens.

Nytt er også at det fra 1. januar er innført lisensplikt for kystfiske etter torsk.