Eddik kan forverre brennmanetskader

Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

For mange nordmenn medfører sommeren et ublidt møte med en brennmaneter. Behandlingsanbefalingene er mangelfulle på grunn av manglende dokumentasjon. I motsetning til det som ofte blir hevdet bør man ikke bruke eddik for å skylle vekk og deaktivere trådene.

Varierende skader

Hvis man kommer i kontakt med en brennmanet, vil man kunne utvikle alt fra relativt beskjedne lokale symptomer til mer alvorlige, ja til og med livstruende skader. Dette er avhengig av hvor stor del av kroppen som blir eksponert for brennmaneten, hvilken type manet man kommer i kontakt med og om den badende er mer eller mindre disponert for å utvikle reaksjoner på brennmanetkontakt, som barn og allergikere.

Fjerning

Etter eksponering for brennmaneten bør det gjøres forsiktige forsøk på å fjerne brenntrådene ved å skylle med sjøvann eller bruke pinsett.

Hvilke andre midler man bør bruke til fjerning og/eller inaktivering, er avhengig av hvilken type brennmanet man har vært kontakt med. Det er nettopp på dette punkt anbefalingene tidligere ikke var korrekte.

Eddik blir flere steder angitt som et gunstig middel for å skylle vekk og inaktivere brenntrådene. Dette er korrekt når det dreier seg om tropiske kubemaneter, men det vil tvert imot gi full aktivering av neslecellene til brennmaneten Cyanea capillata, som er den vanligste langs Norskekysten.

Bruk av eddik vil dermed kunne forverre skaden. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip».

Tropiske områder

Eddik er derfor kun å anbefale i de områdene hvor kubemaneter hyppigst forekommer, hovedsakelig i tropiske områder som Thailand og nord i Australia, skriver Legeforeningens tidsskrift.

Behandling

Det er viktig at man er sikker på at alle rester er fjernet før behandling startes, da enkelte legemidler vil kunne aktivere gjenværende brennceller. Lidokain gel kan brukes for smertelindring, mens kortikosteroidkremer kan brukes ved kløe og allergiske reaksjoner.