Gode tall fra Norway Pelagic

Norway Pelagic ASA oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 74,9 millioner kroner, mot 52,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

Resultatet før skatt er kraftig forbedret sammenlignet med året før, både for fjerde kvartal 2009 og for regnskapsåret 2009.

For året som helhet, oppnådde Norway Pelagic ASA et resultat før skatt på 150,9 millioner kroner i 2009, mot 83,5 millioner kroner i 2008.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet.

Høy aktivitet

Fjerde kvartal er normalt høysesong for Norway Pelagic. I perioden var det høy aktivitet relatert til sild, og spesielt posisjonen innen sildefilet-segmentet ble styrket.

For silderåstoff har konsernet lykkes i å oppnå en andel av råstoff til filet på ca 50 prosent.

Makrellaktiviteten ble noe mindre siden kvotene ikke ble oppfisket på grunn av konflikt med EU om soneadgang. Makrellfisket i perioden fikk en brå slutt den 2. oktober, da EU ikke lenger ga soneadgang til norske fartøy.

På dette tidspunkt hadde norske fartøy tilnærmet 70.000 tonn i ufisket kvote. Konflikten med EU er nå løst og en har en ny avtale på plass om soneadgang. Gjenstående kvoter vil bli fisket i 2010.

Bortfallet av makrell ble av konsernet i vesentlig grad erstattet med utenlandsk trålmakrell og hestemakrell. Tilgjengelig kvantum vil her variere betydelig fra år til år, og i 2009 var tilgangen god.

Markedsmessig har det utviklet seg godt, men med noe tiltakende press på marginene for sild.

Konsernets netto driftsinntekter i 4. kvartal var kr 1.096,1 mill. mot kr 1.115,4 mill i fjor. Driftsresultatet var kr 74,3 mill. mot kr 131,3 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 74,9 mill. mot kr 52,7 mill. i fjor. Resultat før skatt akkumulert i år er kr 150,9 mill. mot kr 83,5 mill. akkumulert i fjor.

Marked og forventninger

Markedet har vært preget av et betydelig lavere prisnivå enn på samme tid året før. Selv om omsetningstallene er lavere er det jevnt over volumøkning i alle markeder.

I de typiske volum/bulkmarkedene på sild, som Russland, Øst-Europa og Afrika, er tilbudet høyere enn markedet konsumerer på kort sikt. I tillegg er kundenes vilje og evne til å holde eget varelager svekket, noe som fører til press i disse markedene. For filet og tilpassede produkter til EU, som i hovedsak selges på kontraktsbasis, er utviklingen mer stabil og positiv, opplyser selskapet.

Markedet for makrell har hatt en tilnærmet normal utvikling. Selv om Japan var avventende i begynnelsen av sesongen kjøpte de en tilnærmet normal andel av den største makrellen, mens Russland/Øst-Europa har kjøpt mellomstørrelser. Nytt for denne sesongen er at Afrika har vært konkurransedyktig på mindre størrelser.

Hestemakrell selges som vanlig til Japan og Afrika (Kamerun og Elfenbenskysten), opplyser selskapet.

Aktiviteten i 1. kvartal 2010 vil være høy.

Det vil i hovedsak dreie seg om sild, der det allerede er fisket et rekordhøyt kvantum, samt etterfølgende aktivitet tilknyttet loddeproduksjon, opplyser selskapet.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:

Kvartalsrapport Q4 2009 - Norway Pelagic ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2009 - Norway Pelagic ASA (PDF)