Overskudd for Domstein

Domstein ASA oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 9,9 millioner kroner, mot -5,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

For året som helhet, oppnådde Domstein ASA et resultat før skatt på 6,7 millioner kroner, mot -47,0 millioner kroner i 2008.

Domstein-konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2009 var kr 156,6 mill. mot kr 138,1 mill. proforma i fjor.

EBITDA var kr 10,0 mill. mot kr -13,2 mill. proforma i fjor. EBIT var kr 6,7 mill. mot kr -17,2 mill. proforma i fjor, og resultat etter skatt kr 8,8 mill. mot kr -6,2 mill. proforma i fjor.

I proformatallene for 2008 er den avviklede virksomheten dekonsolidert, slik at tallene er direkte sammenlignbare med 2009, opplyser selskapet i en børsmelding.

Driftsinntektene for hele året 2009 var kr 523,8 mill. mot kr 505,8 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 14,4 mill. mot kr -15,0 mill. proforma i fjor. EBIT var kr 0,4 mill. mot kr -31,0 mill. proforma i fjor. Resultatet etter skatt var kr 7,4 mill. mot kr -47,6 mill. proforma i fjor.

Konsernets balanse ved årsskiftet utgjorde kr 658,7 mill. mot kr 667,2 mill. i fjor. Bokført egenkapital er kr 215,3 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 32,7 prosent. Netto rentebærende gjeld er kr 340,5 mill.

Domstein-konsernet består av de heleide datterselskapene Domstein Fish og Domstein Sverige. Konsernet har også vesentlige eierinteresser i Ervik Havfiske (50 prosent), Domstein Eiendom (49 prosent), Naustvik Enghav (45 prosent) og Norway Pelagic (32 prosent).

Det har vært positiv resultatutvikling for alle disse selskapene, bortsett fra Ervik Havfiske, der lave torskepriser trekker resultatet ned, opplyser selskapet i meldingen.