SFT verner om koraller på Sularevet

SFT sier nei utslipp som kan skade koraller, og krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet.

GDF Suez har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslipp av 276 tonn borekaks og 250 tonn partikkelbaserte borekjemikalier fra boring av en letebrønn på Pumbaa-prospektet.

Pumbaaprospektet: Letebrønn 6407/12-2 i utvinningstillatelse PL 469 er lokalisert i Pumbaaprospektet cirka 57 kilometer nord-vest for Frøya og cirka 10 kilometer sør for Draugenfeltet.Pumbaaprospektet: Letebrønn 6407/12-2 i utvinningstillatelse PL 469 er lokalisert i Pumbaaprospektet cirka 57 kilometer nord-vest for Frøya og cirka 10 kilometer sør for Draugenfeltet.Selskapet har søkt om å få slippe ut halvparten av borekakset ved brønnen, og pumpe den andre halvparten 300 meter vekk slik at avstanden fra utslippet til nærmeste korallforekomst blir mer enn 500 meter, skriver SFT i en melding.

For å verne de nærmeste områdene med sårbare koraller, krever imidlertid SFT at operatørselskapet ikke slipper ut borekaks og partikkelholdig borevæske ved brønnen, men samler dette opp eller leder det lenger vekk fra de nærmeste korallforekomstene slik at korallene ikke skades.

SFT stiller også strenge krav til selskapets planlagte forbruk av borekjemikalier, utslipp til luft og beredskap mot akutt forurensning.