Opp mot 40 meter høye korallrev

Figur 5a. Nærbilde av korallrev. De høyeste korallene har topper opp mot 40 meters høyde. Total horisontal utstrekning på dette korallområdet er ca. 500 meter. Foto: Mareano

VESTERÅLEN: Moderne dybdemålinger med multistråleekkolodd har avdekket opp mot 40 meter høye korallrev i området Hola utenfor Vesterålen i Nord-Norge.

Skyggerelieff basert på en detaljert tredimensjonal terrengmodell (5 meters grid) ligger nå åpent for innsyn hos Mareano.no. Tips: Velg kart, dybdekart og havbunn skyggerelieff.

Dette gir oss mulighet til å zoome inn på korallforekomster og studere detaljer som tidligere har blitt glattet ut av grov oppløsning, melder Mareano.

Forsvarets forskningsinstitutt samlet i 2002 inn multistråledata for de kystnære delene av Mareano-området, blant annet Hola. Innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil (nm) er dybdedata med oppløsning bedre enn 50 meters punktavstand sikkerhetsgradert informasjon av Forsvaret.

Mesteparten av Hola ligger innenfor 12 nm og frem til nå har det derfor ikke vært mulig å publisere annet enn dybdeinformasjon med grov oppløsning (50 meters grid).

Høsten 2009 ble det i regi av Mareano-programmet søkt Forsvaret om frigivelse av detaljerte dybdedata for et område på 175 km2 som dekker det meste av Hola innenfor territorialgrensen.

Statens kartverk Sjø er nasjonal forvalter av dybdedata og har ansvar for søknad og korrespondanse med Forsvaret i forbindelse med frigivelse av graderte dybdedata. Litt senere på høsten gav Forsvaret godkjenning om å offentliggjøre disse dybdedataene.

Terrengmodellering

Multistrålemålinger fra 2002 danner grunnlaget for 5-metersgriddene som nå er frigitt for Hola. Målingene er gjort med et EM 1002 multistråleekkolodd. Disse dybdemålingene er grunnlaget for videre modellering og generering av skyggerelieff. Millioner av dybdepunkter blir sortert ved hjelp av modelleringsverktøy og et heldekkende rutenett (grid) blir generert. Dette griddet gjenspeiler topografien på havbunnen.

Jo finere oppløsning på griddet, jo flere detaljer om havbunnslandskapet får man frem. Skyggerelieffene produseres ved å fargelegge de ulike dybdeintervallene. I tillegg kan det legges til skyggeeffekt ved å velge solvinkel.

Batymetri og topografi

Havdypet i Hola varierer mellom 200 og 270 meter. I dette området er det kartlagt 200-300 korallrev. Korallrevene kan ses som oppstikkende topper på den relativt flate havbunnen i Hola. Mange av toppene er rundt 20 meter høye, de aller høyeste toppene er nesten 40 meter høye. Den horisontale utstrekningen for hvert enkelt korallrev er ca. 100-200 meter, men det finnes også mer eller mindre sammenhengende korallområder på nær 500 meters horisontal utstrekning.

Les mer og se flere bilder på Mareano sine nettsider.