– Unntakstilstander hos Kystverket

Avdelingsdirektør Tormod Lunde hos Kystverket i Ålesund, sier at det er unntakstilstander på juridisk avdeling.

Bakgrunnen er at Kystverket er pålagt å utarbeide den nye havne- og farvannsloven.

Bystyret i Arendal vedtok for over 14 måneder siden, nye fartsforskrifter for Arendal havnedistrikt. Søknad om godkjennelse ble så sendt over til Kystverket, men saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Juridisk avdeling sliter med en uheldig kombinasjon av svangerskapspermisjon og sykdom, samtidig med et stort oppdrag med den nye havne- og farvannsloven. Avdelingsdirektør Lunde kan ikke si når saken blir behandlet, eller om den blir behandlet innen neste sommersesong.

– Vi har fått et megaoppdrag med å lage nye forskrifter til departementet innen 1.1.2010 og det regjerer unntakstilstander arbeidsmessig her, vi har virkelig ikke hatt nubbesjans, sier Lunde til Arendals Tidende angående behandling av søknaden fra Arendal Kommune.