Rensket opp 466 garn

466 tapte garn og over 3 000 meter trålvaier ble funnet under Fiskeridirektoratets oppryddingstokt av tapte fiskeredskaper i 2009.

Som tidligere omtalt av fish.no, så gjennomførte Fiskeridirektoratet en oppryddingsaksjon i fjor høst.

Fiskeridirektoratet har i dag lagt frem rapport fra ryddeaksjonen i fjor. Toktet foregikk på kjente garnfelt på strekningen Røst til Fugløybanken i perioden fra 28. august til 23. september med tråleren «Kvalskjær» fra Fosnavåg.

– Det er i første rekke værforholdene og tilgang til fiskefeltene som er de viktigste faktorene for variasjon i mengde og sammensetning på hva som tas opp, sier Gjermund Langedal ved Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Fangst av tapte garn. Foto: FiskeridirektoratetFangst av tapte garn. Foto: Fiskeridirektoratet

Under toktet ble det tatt opp:

  • 466 tapte garn med en god del tilhørende iletau, dregger, anker og blåser.
  • Rundt 19 000 meter med liner (både kystline og havgående autoline)
  • I overkant av 3 000 meter trålvaier
  • Noe snurrevadtau og kjetting
  • Diverse rester av tråler, herunder trålposer

Oppryddingen er fordelt på totalt 118 soknehal i ulike dydeintervall. Det er i første rekke blåkveitegarna som ble registrert med fangst av død og døende fisk. Siden 1983 er det tatt opp totalt omkring 13150 garn, noe som omtrent tilsvarer strekningen fra Røst til Tromsø.

Trålvaier og dårlig vær

Også i år ble det tatt opp relativt store mengder trålvaier.

– Det er trist at vaieren dumpes midt i fiskefeltene til line- og garnfiskerne. Det er nesten uten unntak at line og garn henger fast i vaieren. Den planlagte oppryddingen utenfor for mørekysten ble ikke gjennomført grunnet dårlige værforhold i dette området. Til dem som har meldt om tap på sine faste fiskeplasser uten at dette har blitt ryddet, har vi gitt tilbakemelding til den enkelte og vi lover å følge dette opp, opplyser Langedal.

Eget tokt for Finnmark i 2010

– Gjennom toktplanleggingen har vi i flere år prøvd å inkludere Finnmark uten å lykkes. Det skyldes i første rekke at tidsperioden fiskefeltene langs kysten er mest mulig «ledig» for opprydding ikke er kompatible. I tillegg til meldinger om tapte garn og liner har vi de siste årene registrert en relativt stor mengde meldinger om tapte kongekrabbeteiner i forbindelse med fiske like utenfor 12 milen. I 2010 planlegges det derfor et eget tokt på forsommeren for å rydde opp utenfor Finnmarkskysten, forteller Langedal.

Oppfordres til å melde tap

For å utnytte tokttiden best mulig er det viktig at eventuelle tap av fiskeredskap meldes. Fiskeridirektoratet har allerede en god del tapsmeldinger å ta fatt i for 2010, og ber de som kjenner til tap av fiskeredskaper tar kontakt med Utviklingsseksjonen (Tlf 03495).

– Jeg vil rose de fiskerne som har meldt fra om egne tap og bidratt til å angi områder som er viktig for opprenskingen, avslutter Langedal.

Les også: Har tatt opp 450 garn 14.09.2009