Ny størrelsesbegrensning for kystfartøy

Fiskeridirektoratet vil forhindre at uforholdsmessig store kystfartøy taes i bruk i norsk fiske, og innfører derfor en ny størrelsesbegrensning.

Begrensningen er for rom som holdes utenom lasteromsvolumet på 300 kbm.

– Rimelig forhold

I følge instruks fra Fiskeri- og kystdepartementet om størrelsesbegrensning for store kystfartøy, skal rom som holdes utenfor lasteromsvolumet på 300 kbm stå i et «rimelig forhold» til fartøyets lasteromsvolum for føring av fangst.

Ikke over 200 kbm

Fiskeridirektoratet har nå kommet med en utfyllingsinstruks til departementets instruks. Dette innebærer at rom større enn 200 kbm ikke kan sies å stå i «rimelig forhold» til fartøyets lasteromsvolum.

Både gjennom saksbehandlingen og artikler i fiskeripressen har det den senere tid fremkommet opplysninger om at uforholdsmessig store kystfartøy planlegges innført i norsk fiske.

Dette har også vært avgjørende for at utfyllingsinstruksen kommer nå, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Nødvendig grep

Rådgiver Håvard Holder på Fartøy- og deltakerseksjonen sier at det var nødvendig å ta dette grepet for å sikre en ensartet praksis.

– Vi føler oss sikre på at saksbehandlerne nå har et bedre verktøy for å nå dette formålet. Vi vil også understreke at vår instruks kun presiserer kravet om «rimelig forhold» i departementet grunnleggende instruks, sier han.