Rekordeksport av torsk i første kvartal 2010

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk endte i første kvartal på 2,75 milliarder kroner.

Dette er en økning på 13 prosent eller 323 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum økte eksporten med 17 prosent eller 14 700 tonn, til totalt 102 100 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Til tross for lavere priser går torskeeksporten godt. Saltfisk og blokkfryst torsk, som opplevde en vanskelig markedssituasjon i starten av fjoråret, er nå tilbake på tidligere års nivå. Samtidig går det ut rekordstore kvantum med fersk filet, hel torsk og klippfisk. Samlet gir dette det beste førstekvartal for torsk målt i volum siden rekordårene på slutten av 90-tallet.

Det sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Knallgodt klippfiskkvartal

Det ble eksportert klippfisk for 910 millioner kroner i første kvartal og dette er 91 millioner eller 11 prosent mer enn til samme tid i fjor. Totalt ble det eksportert 24 600 tonn klippfisk i første kvartal, en økning på 9 prosent fra samme periode i 2009. 46 prosent av all klippfisken som ble eksportert i første kvartal, gikk til Brasil.
Størst økning hadde klippfisk av torsk med en verdivekst på 77,3 millioner kroner eller 19 prosent.

Totaleksporten av klippfisk var på 489 millioner kroner i eksportverdi. Målt i volum ble det eksportert 10 367 tonn klippfisk torsk mot 7 431 tonn til samme tid i fjor, en vekst på 40 prosent.

Klippfisk av sei har hatt en tilbakegang i første kvartal på 15 millioner kroner til 333 millioner kroner. Klippfisk av lange økte fra 27,8 til 44 millioner kroner og klippfisk av brosme økte fra 28,5 til 43,9 millioner kroner i første kvartal.

Saltfisken tilbake i første kvartal

Etter en tøff start på fjoråret er saltfisken tilbake for fullt. Eksporten av saltet hel torsk kom på 281 millioner kroner i første kvartal og dette er en økning på 117,6 millioner kroner eller 72 prosent fra samme periode i fjor. Målt i volum ble det eksportert 9.450 tonn saltet hel torsk mot 4.470 tonn i første kvartal 2009, mens prisen er redusert 19 prosent i samme tidsrom.

Portugal er vårt største saltfiskmarked med en andel på 57 prosent av totalverdien i første kvartal.

Prisreduksjon på tørrfisk

Tørrfiskeksporten endte i første kvartal på 128,5 millioner kroner. Dette er 61 millioner kroner eller 32 prosent mindre enn til samme tid i fjor. Det er ”Lofotrund” torsk som står for den største verdireduksjonen og produktet hadde en prisnedgang på 35 prosent, fra 150 NOK/kg til under 97 NOK/kg i perioden.

Det er solgt mindre tørrfisk til hovedmarkedet Italia, mens det nest største markedet Nigeria øker i volum.

Rekordeksport for fersk torsk

Det ble eksportert fersk torskefilet for 166,5 millioner kroner i første kvartal og dette er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor. Målt i volum var veksten på 30 prosent og endte på totalt 2.650 tonn. Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye fersk torskefilet i ett første kvartal, verken i verdi eller i volum. Prisen ble redusert med 6 prosent i forhold til samme periode i fjoråret.

Eksporten av hel fersk torsk kom på 161,2 millioner kroner i første kvartal. Dette er 56 prosent eller 58 millioner kroner mer enn i samme kvartal i fjor. Målt i volum var eksporten på 7.350 tonn som er 90 prosent mer enn i samme periode i 2009. Prisen per kilo har samtidig gått ned med gjennomsnittlig 18 prosent. Danmark er den største mottaker av fersk torsk både hel fisk og filet.

Godt kvartal for fryst torsk

Fryst hel torsk hadde en økning på 54,4 millioner kroner til totalt 152,5 millioner kroner i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum var veksten på 69 prosent til totalt 9.100 tonn sammenlignet med første kvartal 2009. Kina er det største marked for fryst torsk etterfulgt av Portugal og Polen.
Fryst torskefilet økte med 22,8 millioner kroner i verdi i forhold til første kvartal i fjor til totalt 133 millioner kroner. I volum gikk eksporten opp med 29 prosent til totalt 3.180 tonn. Prisen på torskefilet ble redusert med 6 prosent fra første kvartal i fjor.

Fryst filetblokk av torsk hadde en vekst på 18,5 millioner til totalt 47 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten med 121 prosent til totalt 1 580 tonn. Det er stor vekst på Storbritannia og Frankrike som ligger bak.

Torsk fra havbruk

Eksporten av torsk fra havbruk kom på totalt 77 millioner kroner i årets tre første måneder og dette er en økning på 25 prosent fra samme periode i 2009. Fersk hel torsk fra havbruk økte i verdi med 16 millioner kroner til totalt 69 millioner i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Prisen ble redusert med 22 prosent i gjennomsnitt målt mot samme kvartal i fjor.

Sverige og Frankrike var største mottakerland for torsk fra havbruk.