Redusert eksport av pelagisk fisk

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert sild for 1,3 milliarder kroner første kvartal i 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 150 millioner eller 10 prosent i forhold til første kvartal i 2009.

For makrell ble det en nedgang på 12 prosent i eksportverdi i første kvartal, fra 457 millioner kroner i 2009, til 400 millioner i 2010. I første kvartal ble det eksportert lodde for 272 millioner, noe som er en nedgang på 18 prosent.

Det er totalt eksportert pelagisk fisk for 2 milliarder kroner hittil i 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent.

– Vi ser høyere eksportvolumer av både sild og makrell i første kvartal i år enn samme periode i fjor, men prisene er såpass mye lavere enn fjoråret at vi likevel opplever verdinedgang på eksporten.

Det sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding. Total eksport av pelagisk fisk var på 2 milliarder kroner første kvartal i 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent fra året før.

Russland største markedet for sild

Det ble eksportert 203.000 tonn fryst hel sild i første kvartal 2010, noe som er 10.000 tonn mer enn året før. I mars er det eksportert 34.000 tonn fryst hel sild, noe som er en nedgang på 23 prosent fra mars i 2009.

Russland har vært det største markedet for sild i første kvartal med 61.000 tonn, en økning på 4.000 tonn fra samme periode i 2009. Deretter kommer Nigeria med 45.000 tonn, Ukraina med 36.000 tonn, Egypt med 17.000 tonn og Litauen med 12.000 tonn. Dette er en økning til Egypt og Litauen, men nedgang til Nigeria og Ukraina.

Fortsatt økning i eksporten av sildefilet

Det ble eksportert 69.000 tonn fryste sildefiletprodukter i første kvartal 2010, en økning på 8 000 tonn. I mars i år er det eksportert 19.000 tonn sildefiletprodukter, noe som er en økning på 5.000 tonn fra mars i 2009.

Sildefileten gikk i første kvartal mye til hovedmarkedene i Tyskland (24.000 tonn), Russland (19.000 tonn), Polen (9.000 tonn) og Ukraina (5.000 tonn). For Ukraina var dette en nedgang fra fjoråret, mens for de andre var det økning.

Makrelleksporten øker

Det ble eksportert 38.000 tonn fryst makrell i første kvartal, en oppgang på 2.000 tonn. Makrellen er fordelt på mange markeder hvorav Russland, Tyrkia, Kina, Polen, Sør-Korea og Ukraina og er de største.

Lodda kom senere enn i fjor

Loddesesongen kom senere i gang enn i fjor og det ble i første kvartal eksportert 75.000 tonn lodde, noe som er 11.000 tonn mindre enn første kvartal i fjor. Det har hittil i år gått 27.000 tonn til Ukraina, noe som er en økning på 10.000 tonn, 16.000 tonn til Russland, 11.000 tonn til Litauen, 7.000 tonn til Japan og 3.000 tonn til Kina, opplyser Eksportutvalget for fisk.