– Fant verdens dypeste varmekilde

I forrige uke fant forskerne ombord på forskningsfartøyet James Cook det de mener er verdens dypeste hydrotermale felt, eller varmekilde.

5000 meter under havoverflaten i Caymangrøften spyr flere etasjer høye vulkanske piper ut vann som er varmt nok til å smelte bly.

– På 5000 meters dyp i Cayman Trough er det en vulkansk spredningsrygg som har mange likheter med de vulkanske plategrensene vi studerer i norskehavet. Lokeslottet var det første hydrotermale feltet som er blitt funnet på denne type plategrense. Feltet i Cayman Trough er det andre, forteller professor ved Universitetet i Bergen (UiB), Rolf-Birger Pedersen, til På Høyden.

Pedersen som var med på toktet, forteller at de to feltene vil gi forskere ny kunnskap om geologien og biologien i dyphavene.

Det var et amerikansk tokt i 2009 som fant sporene av det som skulle bli denne oppdagelsen. Derfor hadde forskerne ombord på James Cook forhåpninger om å finne nettopp dette.

Oppdagelsen ble gjort ved hjelp av en autonom undervannsbåt kalt Autosub6000, som skal kunne dykke til 6000 meters dyp. Nede på havbunnen har den på egenhånd navigert over et kupert vulkansk terreng og søkt etter varme kilder ved hjelp av kjemiske sensorer og temperaturfølere.

Deretter ble et undervannsfartøy kalt HyBIS, utstyrt med høydefinisjonskameraer, senket ned.

Ifølge BBC kan oppdagelsen føre til en bedre kunnskap om beskyttelse av utsatte marine arter.

Det er et overveldende oppbud av ulike former for liv rundt slike undersjøiske varmekilder.

Se video fra toktet på YouTube:
First images of world's deepest known black smokers, taken by HyBIS