Dømt for fiskefusk

To brødre fra Karlsøy er i Nord-Troms tingrett dømt for brudd på loven om saltvannsfiske, etter triksing med levering og sluttsedler.

Både brødrene og daglig leder ved fiskemottaket er dømt til en bot på 2.500 kroner hver.

De tre tiltalte erkjente seg ikke skyldige, da saken var oppe i tingretten.

Aktor mente at de ved inntil 19 anledninger hadde levert fisk til et fiskemottak i Nord-Troms, hvor sluttseddelen viste at fisken kom fra et annet skip enn den faktisk ble levert fra, skriver Framtid i Nord.

"Handlingen de dømmes for må karakteriseres som en formalovertredelse, som neppe hadde ført til anmeldelse dersom ikke Fiskeridirektoriatet hadde mistanke om overtredelser ut over dette. Straffen må utmåles i samsvar med dette," står det i dommen.