Nytt styre for FHF

Fiskeri- og kystdepartementet har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. juli 2009 – 1. januar 2011.

FHF er fellesorgan for fiskeri- og havbruksnæringens forskningsengasjement. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2001.

Inntektsgrunnlaget er en forskningsavgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer.

Nytt styret i FHF blir som følger:

Rolf Jørn Karlsen, styreleder, LO
Magnar Pedersen, 1.nestleder, FHL
Eva Toril Strand, 2.nestleder, Fiskarlaget
Grethe Andreasen, LO
Kurt Karlsen, Fiskarlaget
Irene Heng Lauvsnes, FHL
Alf Helge Aarskog, FHL

Varamedlemmer:

Tore Roaldsnes, Fiskarlaget
Brit Sæle Instebø, Fiskarlaget
Arne E. Karlsen, FHL
Mona Lindal, FHL
Trine Danielsen, FHL
Helge Lønes, LO
Inger Furmyr, LO