Omfattende aksjon mot ulovlig hummerfiske

Fiskeridirektoratet aksjonerer denne sommeren sammen med flere andre offentlige etater for å bekjempe ulovlig hummerfiske.

Bestanden av hummer i våre kystområder er truet, og det er innført omfattende tiltak for å bygge opp igjen bestanden.

Sammen med Fiskeridirektoratet skal politiet i Agder, Telemark, Østfold og Vestfold, Økokrim, Kystvakten og Statens naturoppsyn i løpet av sommeren gjennomføre den mest omfattende aksjonen mot ulovlig hummerfiske som noensinne er gjennomført fra det offentlige, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

«Munin» og Region Sør

Fra Fiskeridirektoratet vil Region Sør og fartøyet «Munin» (sjøtjeneste sør) delta i aksjonene for å finne og beslaglegge ulovlig fangstutstyr.

I tillegg gjennomfører direktoratet denne sommeren en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere for å informere om hvilke regler en må forholde seg til under fredningstiden.