Politianmeldt for kalkutslipp

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har anmeldt Ålesund Kommune for utslipp av kalk til Årsetelva.

Det var 11. juni at Årsetelva var farget melkehvit på grunn av et utslipp fra Ålesund vannverk. Årsetelva renner ut i Brusdalsvatnet, som er drikkevannskilde.

Leder Svein Dalen for Brusdalsvatnet grunneierlag fortalte at folk hadde sett fisk som lå med buken opp som følge av utslippet. Skylling av marmorsand til vannverkets nye renseanlegg, var årsaken til det kraftige kalkutslippet, skriver Sunnmørsposten.

Kolbjørn Megård som er leder av forurensningsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, har i følge avisa kommet frem til at vannverket ikke hadde tillatelse til utslippet.

– Vi anser dette som brudd på forurensningsloven og har derfor anmeldt utslippet til politiet, sier Megård, som legger til at vannverket har en generell utslippstillatelse, men at dette utslippet langt overgikk det tillatte.